U Krku održan trodnevni edukativni program na temu Seoski turizam

Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske, u suradnji s OPG-om Jasminke i Josipa Grškovića, od 12. do 14. lipnja 2023. godine, u gradu Krku provelo je edukaciju na temu Seoski turizam koja je okupila devetero motiviranih polaznika, s time da su predavanja bila povjerena stručnom timu u sljedećem sastavu: Anđelka Pejaković, Višnja Krapljan, Ljubica Magdić, Predrag Janeš i Nada Murgić.

Tijekom trajanja ovog trodnevnog programa obrađene su mnoge aktualne i korisne teme među kojima valja izdvojiti: Seoski/ruralni turizam u Hrvatskoj i okruženju, Pružanje turističkih i ugostiteljskih usluga na OPG-u po vrstama objekata, Veterinarski i sanitarni uvjeti za seoski turizam, Pružanje turističkih i ugostiteljskih usluga kroz druge organizacijske oblike, Tradicija u gradnji i uređenju objekata i okoliša u seoskom turizmu, Organizacija cjelodnevnog boravka na turističkom seljačkom domaćinstvu i briga za gosta, Poslovne knjige na turističkim seljačkim gospodarstvima, Porezni sustav za turistička seljačka gospodarstva te Predstavljanje i marketing proizvoda i usluga.

Pored teoretskog dijela, edukacijom je, na samom OPG-u, bila uključena i demonstracija brige za gosta, i to kroz prezentaciju šišanja ovaca i filcanja suvenira od ovčje vune, uz osvježenje u vidu autohtone sorte žlahtine s područja Tohoraj i nezaobilaznu degustaciju krčkog maslinovog ulja. U sklopu predstavljanja primjera dobrih praksi, sudionici su posjetili lokalne, krčke brendove: Piccola Stella, Lavandin i Mendula.

Trodnevni edukativni program zaključen je ispitom u sklopu kojeg su kandidati dobili zadatak kreirati novi segment turističke ponude na svom OPG-u, kao i definirati cjenik usluga.