Treći natječaj za prijavu rješenja suvenira Turističkoj zajednici Grada Krka

1. Turistička zajednica Grada Krka raspisuje treći natječaj za prijavu rješenja suvenira koji će, ukoliko zadovolje propozicije natječaja i kriterije Stručnog povjerenstva, biti označeni markicom Dar iz Krka te prezentirani u prostoru Turističko-informativnog centra u gradu Krku, Stossmayerova 9. Autori/proizvođači odabranih suvenira dobiti će Potvrdu o originalnosti suvenira grada Krka.

 
2. Suveniri odabrani na prvom i drugom natječaju ne moraju se iznova predlagati već zadržavaju pravo korištenja tada dobivene markice.
 
3. Natječaj je javan, a pravo sudjelovanja na njemu imaju sve pravne i fizičke osobe registrirane, odnosno s prebivalištem na području Republike Hrvatske.
 
4. Suvenir bi trebao predstavljati odraz kontinuiteta umjetničkog, kulturnog, kulturno-povijesnog ili kulturalnog nasljeđa grada i otoka Krka, odnosno prezentirati njegovu materijalnu, nematerijalnu ili prirodnu baštinu.
 
5. Prijavljeni suveniri mogu biti umjetnine i umjetnički predmeti, umjetničko-obrtnički i gastro proizvodi, odjevni i uporabni predmeti te grafički materijali i multimedija [fotografije i video materijali]. Ukoliko se radi o umjetninama, umjetničkim predmetima i umjetničko-obrtničkim proizvodima važno je da rješenja budu kvalitetne izrade načinjena od ekološki prihvatljivih, odnosno za ovo podneblje karakterističnih materijala. Osjetljivi predmeti moraju biti pakirani u primjerenu ambalažu.
 
6. Svaki autor/proizvođač može prijaviti najviše tri rješenja suvenira s definiranom produkcijom.
 
7. Suvenire je potrebno dostaviti u naravi, ukoliko je potrebno u primjerenoj ambalaži, te obvezno uz priloženu ispunjenu Prijavnicu koja je sastavni dio ovog natječaja.
 
8. Pravovremeno prispjela rješenja ocjenjivati će peteročlano Stručno povjerenstvo imenovano od strane Turističke zajednice Grada Krka.
Neki od kriterija za vrednovanje suvenira su sljedeći: autentičnost, kvaliteta izrade, originalna prezentacija - ambalaža, estetika, ekologija, cjelovitost u postignutoj prepoznatljivosti grada i otoka Krka.
 
9. Ovogodišnji natječaj uz prethodno istaknute kriterije prednost će dati suvenirima koji na različite načine interpretiraju kulturne i kulturološke vrijednosti grada Krka, uzimajući u obzir njegovu bogatu povijest [antičko vrijeme o čemu svjedoče mnogi arheološki ostaci, srednji vijek kojeg ilustriraju jedinstveni primjerci sakralne arhitekture, renesansa koju su obilježili vladari iz plemićke loze Frankopana i utemeljenje Krčkog sajma, barok koji nam je ostavio neke od naljepših primjera sakralnog slikarstva ili 19. stoljeće koje nas zadužuje poznatom Algarottijevom zbirkom], zavidno pomorsko nasljeđe [što ga najbolje ilustrira činjenica o Krku kao jednom od gradova s istočne obale Jadrana čija je galija Cristo Ressussitato sudjelovala u slavnoj Lepantskoj bitki] ili stoljećima baštinjenu tradiciju grada [o čemu svjedoče gradski plesovi, vrlo rano osnovano Krčko filharmonijsko društvo i gradska glazba te otvaranje Škole za muziku i ples, druge po redu glazbene škole u Hrvatskoj].  
 
10. Obzirom na cjelovitost prijavljenih rješenja, Stručno povjerenstvo donijeti će Odluku o odabiru suvenira koji će steći pravo nošenja markice Dar iz Krka. Odabrani suveniri biti će izloženi i na prodaju ponuđeni u Turističko-informativnom centru u gradu Krku, kao i praćeni posebno dizajniranim katalogom koji će uz fotografiju pružati osnovne informacije o svakom pojedinom suveniru: naziv, podatke o autoru/proizvođaču i popis prodajnih mjesta gdje je isti moguće pribaviti. Katalozi se novim suvenirima dopunjavaju svake dvije godine.
 
11. Prijavljeni suveniri koji ne budu izabrani vratiti će se autorima/proizvođačima.
 
12. Turistička zajednica Grada Krka zadržava pravo da odabrane suvenire koristiti u vlastitim promidžbenim aktivnostima.
 
13. Turistička zajednica Grada Krka zadržava pravo poništenja natječaja bez posebnog obrazloženja i snošenja troškova ili drugih novčanih i ostalih eventualno nastalih posljedica.
 
14. Prijedloge rješenja suvenira s ispunjenom prijavnicom potrebno je do 10. veljače 2014. godine [osobno ili poštom] dostaviti na sljedeću adresu: 
 
Turistička zajednica Grada Krka
Vela Placa 1/1
51500 Krk
s naznakom: za 3. natječaj za prijavu rješenja suvenira.
 
15. Dodatne obavijesti mogu se dobiti na broj telefona: 385 [0]51 221 414.
 
16. Nepotpune i zakašnjele ponude neće se uzimati u razmatranje.
 
17. Obavijest o rezultatima natječaja biti će u roku od mjesec dana od završetka natječaja objavljena na služebim Internet stranicama Turističke zajedice Grada Krka i Grada Krka.
 
18. Sudjelovanjem na natječaju svi sudionici neopozivo prihvaćaju njegove uvjete. 
 
19. Natječaj je otvoren od 11. studenog 2013. zaključno do 10. veljače 2014. godine, a objavljen je na Internet stranicama Turističke zajednice Grada Krka i Grada Krka.