Tradicijski plesovi otoka Krka uvršteni u listu nematerijalnog kulturnog dobra Republike Hrvatske

Krčki tanci ili tradicijski plesovi otoka Krka dobili su status kulturnoga dobra Republike Hrvatske. Odluka je to Ministarstva kulture donesena temeljem Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara početkom ovog mjeseca. Krčki plesovi su specifični izraz otočnoga puka koji nije izvediv bez sopila, tradicijskog instrumenta specifičnog zvuka koji se svira u paru. Najviše se plešu na otoku, u svim kaštelima i selima. Hrvatski je puk kroz povijest razvijao svoju glazbenu i plesnu kulturu zadržavajući osobitosti koje su u osnovi zajedničke svim otočnim mjestima, ali i njegovao obilježja kojima se pučani pojedinih mjesta međusobno razlikuju.
Osnovna karakteristika svih krčkih tanaca, kao i tanaca širega kulturnoga područja sjevernog Jadrana jest prebiranje, prebir. Uz to, za sve je tance tipično i kružno obilaženje prostora uz promjene smjera kretanja pred sopcima. Najčešće se obilazi u smjeru kretanja kazaljke na satu, osim u tancima Bašćanske doline gdje je zabilježen obrnuti smjer kretanja. Kad se tanac izvodi na placi, može se obilaziti poskakujući, a kada se izvodi po kućama, kretanje je ograničeno, pa u tom dijelu tanca prevladava prebir. Tanac se može plesati i u dva nasuprotna reda. Prema svom značenju i smislu, tanac je toliko poseban i toliko jedinstven, u svom bogatstvu varijanti, da cjelokupnoj slici otočne kulture daje posebni pečat. Bogatstvo tradicijskih plesova godinama čuvaju brojna folklorna društva.
Od 1935. godine na otoku se organizira Krčki festival folklora na kojem redovito nastupaju sve otočne folklorne skupine, tradicionalno organizirane kao nevladine organizacije civilnoga društva, odnosno kulturno - umjetničke udruge ili društva: KUD Ive Jurjević (Omišalj), VKD Frankopan(Vrbnik), KD Šoto (Jurandvor), KD Ive Jelenović (Dobrinj), HKDBraće Radić (Krnić), KD Sveti Juraj (Kras), KUD Punat (Punat), FD Poljica (Poljica), KUD Vrh (Vrh), KD Sveti Petar (Gabonjin), FD Njivice (Njivice), KUD Dubašnica/Malinska (Malinska).