Službenik zadužen za zaštitu osobnih podataka

Službenik zadužen za zaštitu osobnih podataka

Josipa Milohnić
- stručna suradnica za protokol i informiranje
Telefon: +385 (0)51 401 111
Fax: +385 (0)51 401 151
Fax: +385 (0)51 221 126
 
Službenik zadužen za zaštitu osobnih podataka obvezan je:
 
  1. voditi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka i ostalih propisa koji uređuju pitanja obrade osobnih podataka;
  2. upozoravati voditelja zbirke osobnih podataka na nužnost promjene propisa o zaštiti osobnih podataka u slučajevima planiranja i radnji koje mogu imati utjecaj na pitanje privatnosti i zaštitu osobnih podataka;
  3. upozoravati sve osobe zaposlene na obradi osobnih podataka o njihovim zakonskim obvezama u svrhu zaštite osobnih podataka;
  4. brinuti o izvršavanju obveza iz članka 14. i 17. Zakona o zaštiti osobnih podataka;
  5. surađivati s Agencijom za zaštitu osobnih podataka u vezi provedbe nadzora nad obradom osobnih podataka.