Sv. Nikola: Obavijest o dočeku i podjeli poklon paketa

Ove godine zbog općepoznatih okolnosti, uslijed epidemije bolesti COVID-19, a podredno tome i provođenju epidemioloških mjera, program dočeka sv. Nikole i podjele poklon paketa bit će znatno drukčiji nego li ranijih godina.

O dolasku sv. Nikole i obilasku garda sve je sadržano u letku iz priloga ove obavijesti, a kojeg će svako dijete dobiti u vrtiću, odnosno djeca koja nisu polaznici vrtića zaprimit će pozivnicu uz koju će taj letak biti priložen.

Podjela poklon paketa vršit će se na način da će svi mališani polaznici Dječjeg vrtića Katarina Frankopan Krk, a koji su prijavljeni na području Grada Krka, svoje poklone dobiti u ponedjeljak, 07. prosinca, u vrtiću, i to u svojim skupinama, a iste će im podijeliti njihove odgojiteljice.

Za djecu koja ne pohađaju vrtić, a prijavljena su na području Grada Krka, poklone će preuzimati njihovi roditelji, uz obvezno predočenje pozivnice koja će biti poslana na adresu na kojoj je dijete prijavljeno. Pokloni će se preuzimati 07. prosinca, od 10.00 - 13.00 te od 15.00 - 17.00 sati na ulazu u Galeriju Decumanus (Ulica J. J. Strossmayera 2) uz obvezno poštivanje svih epidemioloških mjera. Poklon može preuzeti isključivo po jedan roditelj!

Za sve ostale informacije obratite se Centru za kulturu Grada Krka telefonom na 051 220 041.

Prilozi: