Sustavno gospodarenje energijom u Gradu Krku

Sustavno gospodarenje energijom u gradovima i županijama Republike Hrvatske (SGE projekt) dio je projekta Poticanje energetske efikasnosti u Hrvatskoj (EE projekt) kojeg zajednički provode Program Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP Hrvatska) i Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva uz potporu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te Globalnog fonda za okoliš.
Projekt SGE usmjeren je na zgrade u vlasništvu jedinica lokalne i regionalne samouprave, a glavni su mu ciljevi primjena modela kontinuiranog i sustavnog gospodarenja energijom, strateško planiranje energetike i održivo upravljanje energetskim resursima na lokalnoj i regionalnoj razini što doprinosi smanjenju potrošnje energenata, kao i smanjenju emisija štetnih plinova, a potiče razvoj novih djelatnosti i poduzetništva.
Potpisivanjem Pisma namjere s UNDP-om Grad Krk se, 15. rujna 2009. godine, aktivno uključio u provođenje SGE projekta. Tada je Gradu uručena i Energetska povelja, odnosno deklaracija predstavnika lokalne i područne samouprave, kojom se iskazuje svjesnost i politička volja o potrebi gospodarenja energijom na lokalnoj razini, provođenju zaštite okoliša, te racionalnom gospodarenju resursima na dobrobit lokalne zajednice i svih građana.
Dana 14. rujna 2009. na 7. Kolegiju gradonačelnika Grada Krka potpisana je Izjava o politici enegetske učinkovitosti i zaštiti okološa kao preduvjet ulaska u SGE projekt.