Summer, Sea, Sun: Sudjelujte na sedmom izdanju međunarodnog fotografskog salona; grand prix 1.000,00 EUR

Foto klub Krk, sve zainteresirane fotografe s područja grada i otoka Krka (a naravno i šire) obavještava o trenutno otvorenom natječaju za sudjelovanje na sedmom po redu međunarodnom fotografskom salonu pod geslom Ljeto, more, sunce (Summer, Sea, Sun), koji će, između 10. i 27. listopada ove godine, biti priređen u puntarskoj Galeriji Toš. Također, sve salonom obuhvaćene fotografije bit će predstavljene i putem digitalnog kataloga.

Natječaj, na koji se može aplicirati sve do 23. rujna, provodi se u skladu s pravilima FIAP-a (Fédération Internationale de l'Art Photographique ili Međunarodnog saveza fotografske umjetnosti), PSA-a (Photographic Society of America ili Američkog fotografskog društva), MoL-a (Photo Association Master of Light ili Fotografskog udruženja Master of Light) i IAAP-a (International Association of Art Photographers ili Međunarodnog udruženja umjetničkih fotografa), a predložene teme uz onu slobodnu na koju se odgovara monokromnom (Open Monochrome) i/ili fotografijom u boji (Open Colour), su sljedeće: dijete (Child), foto-putopis (Photo travel), portret (Portrait) i priroda (Nature).

Svi sudionici natječaja moraju biti nositelji autorskog prava fotografskog materijala koji predstavlja predmet aplikacije, s time da na samim fotografijama ne smije biti ispisan nikakav identifikacijski znak autora. Svaki autor može se natjecati s najviše četiri rada u svakoj od šest prethodno izdvojenih kategorija. Fotografije se zaprimaju isključivo u digitalnom obliku, i to u .jpeg formatu sljedećih karakteristika: 1.920 x 1.200 pix, 300 dpi, do najviše 2,0 MB.

 

 

S ciljem predstavljanja na izložbi radovi se mogu prijaviti na tri načina: njihovim izravnim učitavanjem putem aplikacije dostupne na internetskoj stranici: summerseasun.fotoklubkrk.hr, zatim slanjem fotografija i obvezno popunjene prijavnice mailom na summerseasunexhibition@gmail.com, odnosno slanjem potrebne dokumentacije priložene na CD-u ili DVD-u poštom na adresu - Marijana Kirasić-Nekić, Zagrebačka 20, 51500 Krk, Croatia. Prijavljeni radovi koji nemaju uredno odrađenu prijavu neće se razmatrati.

O radovima koji će biti dijelom fotografskog salona, kao i o čitavom nizu nagrada i priznanja, odlučivat će stručno povjerenstvo u čijem su sastavu: Tomasz Okoniewski (EFIAP/D1, EPSA jury president), Mario Sikora (EFIAP, c** Master of Light, EFIAP) i Nenad Martic (EFIAP/g). Predsjedavanje salonom povjereno je krčkoj fotografkinji, ujedno i predsjednici Foto kluba Krk Marijani Kirasić Nekić. Predviđeno je, dakle, 116 nagrada i priznanja, među kojima je i prošle godine utemeljen Grand prix Dragutin Antun Parčić, inače specijalna nagrada za najbolju na natječaj prijavljenu fotografiju. Prema tome, pobjedniku salona bit će dodijeljena specijalna medalja Dragutina Antuna Parčića i novčani iznos u vrijednosti od 1.000,00 EUR.

Autori koji se odluče natjecati dužni su (u)platiti trošak kotizacije u iznosu od 25,00 EUR, putem usluga što ih pružaju PayPal ili Western Union, a koristeći aplikaciju dostupnu na internetskoj stranici summerseasun.fotoklubkrk.hr (Pay now). Kotizacija za građane Republike Hrvatske iznosi 20,00 EUR, a uplaćuje se na žiro-račun Foto kluba Krk, Kvarnerska 15, 51500 Krk, HR53 2340 0091 1105 4150 8 (PBZ).

Sve ostale informacije dostupne su na internetskoj stranici summerseasun.fotoklubkrk.hr na kojoj, pored ostalog, možete pratiti status pristiglih prijava, i gdje će po isteku natječajnog roka biti objavljeni i rezultati natječaja.