Sufinanciranje mjera ruralnog razvoja u 2015. godini

Temeljem Odluke o mjerama i kriterijima za ostvarivanje prava na sufinanciranje mjera ruralnog razvoja od strane Primorsko-goranske županije za provedbu Programa ruralnog razvoja u 2013. godini i Odluke o izmjeni Odluke o mjerama i kriterijima za ostvarivanje prava na sufinanciranje mjera ruralnog razvoja od strane Primorsko-goranske županije za provedbu Programa ruralnog razvoja u 2013. godini, ravnatelj Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu raspisuje Natječaj za prikupljanje zahtjeva za ostvarivanje prava na sufinanciranje mjera ruralnog razvoja od strane Primorsko-goranske županije za provedbu Programa ruralnog razvoja u 2015. godini.

 
I. Ovim Natječajem utvrđuju se sljedeće mjere za sufinanciranje u Programu ruralnog razvoja za 2015. godinu (u daljnjem tekstu Program):
 
1. Mjera revitalizacije neiskorištenog poljoprivrednog zemljišta - provodit će se sufinanciranjem nabave sadnica sadnjom novih trajnih nasada i sufinanciranjem pedoloških analiza.
 
2. Mjera navodnjavanja poljoprivrednih površina - provodit će se sufinanciranjem opreme za navodnjavanje i gradnje ili sanacije akumulacije za vodu za postojeće nasade u voćarstvu i vinogradarstvu i površina pod povrtlarskom i ratarskom proizvodnjom.
 
3. Mjera navodnjavanja poljoprivrednih površina prioritetno će se provoditi sufinanciranjem opreme za navodnjavanje i gradnje ili sanacije akumulacija za vodu na području polja Lič i Pavlomira.
 
II. Utvrđuju se sljedeći kriteriji za provedbu mjere revitalizacije neiskorištenog poljoprivrednog zemljišta:
 
1. Sufinancirat će se sadnice vinove loze i voćnih vrsta za podizanje novih nasada u iznosu 50 % vrijednosti sadnog materijala i pedološka analiza na osnovne elemente i humus u 50 % iznosu.
 
2. Količinski minimum za sufinanciranje sadnica po potencijalnom korisniku iznosi:
 
 • 300 komada za lozne cijepove,
 • 40 komada po vrsti za sadnice masline, smokve, badema, oraha, jabuke, kruške, trešnje, šljive, breskve i lijeske,
 • 500 komada po vrsti za sadnice kupina, malina, ribiza, borovnica, brusnica i aronije,
 • 1.000 komada za sadnice jagode.
 
Vrste koje se sufinanciraju su: maslina, vinova loza, smokva, badem, orah, jabuka, kruška, trešnja, šljiva, breskva, lijeska, kupina, malina, ribiz, borovnica, brusnica, aronija i jagoda.
 
3. Sadnja će se sufinancirati isključivo na području Primorsko-goranske županije i općina i gradova sukladno točki V., ove Odluke a maksimalni iznos sufinanciranja sadnog materijala zajedno s analizom zemljišta za pojedinog korisnika može u godini sadnje iznositi maksimalno 50.000,00 kuna.
 
4. Potencijalni korisnik za sufinanciranje sadnica dužan je dostaviti:
 
 • zahtjev za sufinanciranje sadnica s osobnim podacima te podacima o vrstama i sortimentu,
 • dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,
 • dokaz o evidenciji korištenja poljoprivrednog zemljišta (kopiju zapisnika o evidenciji korištenja),
 • dokaz o vlasništvu ili zakupu zemljišta na česticama na kojima je predviđena sadnja,
 • vlasnički ili posjedovni list ne stariji od 6 mjeseci ili ovjereni Ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta ukoliko čestica nije upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.
 
5. Korisnicima koji zadovolje kriterije, a već su rezervirali ili samostalno nabavljaju sadni materijal uvažit će se sufinanciranje po dostavljenom računu, a maksimalno sukladno postignutoj cijeni nabave sadnog materijala putem javne nabave.
 
6. Potencijalni korisnik za sufinanciranje pedološke analize zemljišta dužan je dostaviti:
 
 • dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,
 • dokaz o evidenciji korištenja poljoprivrednog zemljišta (kopiju zapisnika o evidenciji korištenja),
 • kopiju računa za analizu zemljišta.
 
III. Utvrđuju se sljedeći kriteriji za provedbu mjere navodnjavanja poljoprivrednih površina:
 
1. Sufinancirat će se sustavi za navodnjavanje te izgradnja ili sanacija akumulacija za vodu u postojećim voćnjacima, nasadima maslina i vinove loze te sustavi u povrtlarskoj i ratarskoj proizvodnji u iznosu 50 % opravdanih troškova investicije.
 
2. Sufinancirat će se postavljanje sustava za navodnjavanje od izvorišta vode što uključuje materijalne troškove cijevi, folija, rasprskivača i pumpe za vodu, te radovi za izgradnju ili sanaciju akumulacija za vodu, a maksimalni iznos sufinanciranja za pojedinog korisnika može iznositi maksimalno 50.000,00 kuna.
 
3. Najmanja površina na kojoj će se sufinancirati postavljanje sustava za navodnjavanje za pojedinog korisnika iznosi 1,0 hektar za višegodišnje nasade i ratarsku proizvodnju te 0,5 hektara za površine pod povrtlarskom proizvodnjom.
 
4. Potencijalni korisnik je dužan dostaviti:
 
 • račun ili predračun za nabavu opreme i radove,
 • projekt sustava za navodnjavanje,
 • dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,
 • dokaz o evidenciji korištenja poljoprivrednog zemljišta (kopiju zapisnika o evidenciji korištenja),
 • kopiju rješenja upisa u Upisnik trgovaca voćem i povrćem, a za vinogradare izvod iz Vinogradarskog registra,
 • Odabranim korisnicima sufinanciranje će se izvršiti nakon nabave i postavljanja sustava za navodnjavanje te priloženog dokaza o plaćanju.
 
IV. Cjelokupnu dokumentaciju u roku od 30 dana od dana objave natječaja (Novi list, 09. studenog 2014.) potencijalni korisnici dostavljaju Centru za brdsko-planinsku poljoprivredu, Stara Sušica, Karolinska cesta 87, 51314 Ravna Gora.
 
V. Program ruralnog razvoja će provesti Centar za brdsko-planinsku poljoprivredu na području općina i gradova koje sudjeluju u radu Centra i to na području općina: Baška, Brod Moravice, Čavle, Dobrinj, Fužine, Jelenje, Klana, Lokve, Lovran, Malinska-Dubašnica, Matulji, Mrkopalj, Omišalj, Punat, Ravna Gora, Skrad, Vinodolska, Viškovo i Vrbnik, te gradova: Bakar, Cres, Čabar, Delnice, Kastav, Kraljevica, Krk, Novi Vinodolski, Opatija, Rab i Vrbovsko.
Iznimno od navedenih JLS sadnice će se sufinancirati i na području onih općina i gradova koje su zainteresirane za provedbu programa na svom području te zaključe ugovor o suradnji s Centrom za brdsko-planinsku poljoprivredu i sudjeluju u pokrivanju troškova rada Centra s godišnjim iznosom od 20.000,00 kuna.
 
VI. Sufinanciranje će se izvršiti sukladno raspoloživim sredstvima u Proračunu Primorsko-goranske županije.
 
VII. Prijedlog rasporeda sredstava za korisnike koji zadovoljavaju navedene kriterije Centar će dostaviti Upravnom odjelu za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj.