Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Odjelu za katastar nekretnina Krk

U Državnoj geodetskoj upravi u tijeku je izrada Plana prijma osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za 2014. godinu, s namjerom da se čim prije krene s njegovom konkretnom primjenom.

U Područnom uredu za katastar Rijeka - Odjelu za katastar nekretnina Krk, predviđeno je zapošljavanje dvoje izvršitelja:
 
  • stručnog referenta za geodetske poslove (SSS geodetske struke) i
  • stručnog referenta za katastarske poslove (SSS društvene ili tehničke struke).
 
Ovom prilikom važno je naglasiti kako se na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa mogu primiti osobe bez radnog iskustva, odnosno one koje nemaju više od jedne godine radnog staža u zvanju za koje su se obrazovale, bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju. 
Osobe se, sukladno Članku 61.a Zakona o državnim službenicima i namještenicima, mogu primati u državno tijelo na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju vježbeničkog staža (12 mjeseci), iako ne u svojstvu državnog službenika. Uz to, kod podnošenja prijave, važno je da potencijalni kandidati budu najmanje mjesec dana u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje .
Državnu geodetski upravu, Područni ured za katastar Rijeka možete kontaktirati telefonom na 051 354 280 ili e-mailom na puk.rijeka@dgu.hr, a Odjel za katastar nekretnina Krk telefonom na 051 880 354.