Što mislite o prijedlogu rješenja pozornice na krčkoj rivi?

Na Kolegiju održanom 18. studenog 2014. godine predstavljeno je idejno-arhitektonsko rješenje pozornice čija se izgradnja planira uz jugoistočni kut Velikog parka, a što ga je na zahtjev krčkog Komunalnog društva Vecla izradio riječki arhitekt Nenad Kocijan
Naime, u procesu zahvata kojima se nastoji unaprijediti kvaliteta javnog prostora grada Krka planirana je i rekonstrukcija Velikog parka. Pored restrukturiranja parkovnih šetnica, uz povećanje kapaciteta pozicija za sjedenje, predviđena je i izgradnja platoa - pozornice u njegovom jugoistočnom dijelu koja bi svojom podnom površinom bila integrirana u parkovnu strukturu. Rubna linija pozornice, polovicom opsega, bila bi uklopljena u ogradu parka, a u tom bi se dijelu njezin plato obodnim stubištem povezao s uličnim parterom.
Geometrija pozornice morfološki je inspirirana tlocrtom susjedne šesterokutne kule, a unatoč tome što svojevrsni dijalog formi nije vizualno eksplicitan to doprinosi simboličkoj razini funkcionalno-prostornih priča urbane matrice grada. 
Izgradnja pozornice prostorno bi jasnije artikulirala jugoistočni dio parka kao i fokusnu poziciju dijela krčke rive na kojem se nalazi. Park bi se u pasivnoj interakciji tako otvorio prema zoni Krčke luke, dok bi stubišna struktura u denivelaciji zasigurno pridonijela općoj kapilarnoj komunikativnosti. 
Korisnost te konstrukcije primarno bi se ogledala u organizaciji raznih manifestacija na otvorenom koje se sve češće događaju u javnom gradskom prostoru, a njezin format, svojom širinom od 8,3 m, dubinom od 7,2 m te aktivnom površinom od 45 m2, mogao bi zadovoljiti većinu programskih sadržaja. U pojedinim slučajevima, kada postoji potreba za većom površinom, koristio bi se tipski montažni sustav kojim bi bila izvršena nadogradnja. Realizacija ovog projekta zahtjevala bi uklanjanje dvaju oštećenih stabala te izmještanje Sunčanog sata. 
Osnovna konstrukcija pozornice i pripadajućeg perifernog stubišta bile bi izvedene od betona i armiranog betona, dok bi se završna oblogna ploha stubišta i bordure pozornice izvodile od kamenih ploča. Horizontalne plohe platoa mogle bi biti obložene tipskim betonskim pločama. No, konačni odabir materijala ovisio bi o kontekstualnoj korespodenciji lokacije, neposrednom okruženju, oblikovnom konceptu, stavu nadležne konzervatorske službne te ekonomskim mogućnostima. 
S ciljem uključivanja u raspravu o ovoj inicijativi, iz priloga ove obavijesti možete preuzeti cjelovit opis planiranog rješenja, kao i tlocrtni prikaz idejno-arhitektonske koncepcije. Osim na gradskim Internet stranicama spomenute materijale vezane uz ovaj projekt možete pregledati i na oglasnoj ploči Grada Krka (Trg bana J. Jelačića 2), a svoje eventualne komentare, prijedloge i sugestije ostavite u tamošnjem sandučiću ili ih proslijedite mailom na ines.galjanic@grad-krk.hr!
 
Opis rješenja   preuzmi    
Idejno-arhitektinska koncepcija   preuzmi u .pdf-u   preuzmi u .jpg-u
Veliki park, postojeće stanje   preuzmi    
Veliki park, novo stanje   preuzmi