Stipendisti Grada Krka za školsku/akademsku godinu 2013./2014.

Temeljem natječaja Grada Krka za dodjelu stipendija učenicima i studentima za tekuću šk./ak. godinu u otvorenom roku prispjele su ukupno 54 zamolbe, a njegove propozicije zadovoljile su čak 52.

Pravo na učeničku stipendiju tako su ostvarili Mia Bušljeta (Gimnazija), Martina Nenadić (Gimnazija), Sara Marijan (Gimnazija), Rozalija Šajn (Gimnazija), Ivona Mršić (Ekonomska škola), Darinka Čutul (Hoteljersko-turistička škola) i Karlo Brusić (Hoteljersko-turistička škola) te polaznici proizvodnih zanimanja Renato Lukarić (Škola za elektrotehniku i računarstvo), Josip Karabaić (strojarsko zanimanje, automehaničar), Karlo Udina (Ugostiteljska škola), Ivan Mrakovčić (Graditeljska škola za industriju i obrt), Ana Prendivoj (Obrtnička škola), Dino Kosić (strojarsko zanimanje, automehaničar), Vedran Purić (strojarsko zanimanje, automehaničar) i Dario Kosić (Elektroindustrijska i obrtnička škola). Srednjoškolci će počevši od 01. studenog 2013. pa zaključno do 01. srpnja 2014., primati stipendiju u mjesečnom iznosu od 500,00 kuna.
Pravo na studentsku stipendiju, svojom izvrsnošću, ostvarilo je petero studenata prve godine studija te 28 polaznika druge i viših godina, i to redom Marina Stjepanić (Filozofski fakultet, psihologija), Iva Frančišković (Pravni fakultet), Krešimir Vido (Medicinski fakultet), Anela Božić (Stomatološki fakultet), Bruno Cvitkušić (Pravni fakultet), Silvija Lušić (Pomorski fakultet), Margareta Karabaić (Pomorski fakultet), Iva Mrakovčić (Pomorski fakultet), Carla Butković (Pomorski fakultet), Martin Katunar (Pravni fakultet), Lucija Kosić (Učiteljski fakultet, predškolski odgoj), Bruna Petrov (Učiteljski fakultet, predškolski odgoj), Katarina Linardić (Učiteljski fakultet, predškolski odgoj), Manuel Maligec (Tekstilno-tehnološki fakultet, tekstilni i modni dizajn), Mario Zahija (Građevinski fakultet), Anton Jurešić (Tehnički fakultet, elektrotehnika), Ivona Bjelobradić (Odjel za informaniku), Ines Pavičić (Geodetski fakultet, geodezija i informatika), Ivan Jurina (Geodetski fakultet, geodezija i informatika), Matea Kosić (Filozofski fakultet, hrvatski jezik i književnost; povijest), Marin Petrov (Filozofski fakultet, hrvatski jezik i književnost; filozofija), Marin Marijanić (Filozofski fakultet, engleski jezik i književnost; povijest), Anamarija Žic (Filozofski fakultet, povijest; povijest umjetnosti), Tomislav Ručević (Filozofski fakultet, psihologija), Monika Radivoj (Filozofski fakultet, španjolski jezik i književnost), Irena Petrak (Filozofski fakultet, hrvatski jezik i književnost; knjižničarstvo), Ines Jelenović (Filozofski fakultet, engleski jezik i književnost; pedagogija), Hrvoje Vido (Građevinski fakultet), Dino Kosić (Tehnički fakultet, energetsko strojarstvo), Natalija Mršić (Prirodoslovno-matematički fakultet, geografija), Lovro Žužić (Odjel za biotehnologiju), Tomislav Mrakovčić (Ekonomski fakultet, menadžment) i Patricija Polonijo (Ekonomski fakultet, međunarodno poslovanje). Studenti će primati stipendiju u mjesečnom iznosu od 700,00 kuna. 
Natječajne uvjete za dodjelu stipendije na poslijediplomskim studijima ispunili su David Mrakovčić (Agronomski fakultet, doktorski studij Poljoprivrednih znanosti), Ivan Braut (Filozofski fakultet, doktorski studij Humanističkih znanosti, povijest umjetnosti), Mirna Hriljac (Pravni fakultet, poslijediplomski specijalistički studij Pravo europskih integracija) i Bruna Justinić (Sveučilište Sorbonne, Povijest umjetničkog stvaralaštva Zapada od srednjeg vijeka do danas). Poslijediplomanti primati će stipendiju u mjesečnom iznosu od 1.000,00 kn.