Startalo prikupljanje zahtjeva za korištenje sportske dvorane osnovne škole

Grad Krk obavještava klubove i udruge te sva ostala zainteresirana društva i grupe građana s područja Grada Krka, da podnesu zahtjev za korištenje prostora sportske dvorane osnovne škole, i to za razdoblje od 15. rujna 2014. do 15. lipnja 2015. godine.

Obrazac, odnosno zahtjev, moguće je preuzeti u prilogu ove obavijesti, a ispunjenog i ovjerenog potrebno je do 08. rujna 2014. godine dostaviti na adresu - Grad Krk, Trg bana Josipa Jelačića 2, 51500 Krk, odnosno osobno u Pisarnicu Grada ili proslijediti na e-mail grad-krk@ri.t-com.hr.
Klubovi, udruge i društva koji u navedenom roku ne podnesu zahtjev za korištenje sportske dvorane gube pravo na njezino korištenje u prethodno navedenom razdoblju. Prostor sportske dvorane mogu koristiti i grupe građana uz cijenu od 100,00 kuna po satu, a dvorana se može zakupiti na minimalno jedan te maksimalno tri sata u kontinuitetu. 
Nakon prikupljanja i analize zahtjeva, raspored korištenja sportske dvorane bit će javno objavljen. Kod određivanja termina prednost će imati klubovi, udruge i društva koji nemaju vlastite prostorije, a okupljaju djecu i mlade te sportsku dvoranu planiraju koristiti tijekom čitave natjecateljske sezone, s time da će se valorizirati i njezino uredno korištenje, ukoliko ga je dosad bilo. Klubovi, udruge i društva s više sekcija, zahtjev trebaju predati za svaku od sekcija zasebno (npr. za juniore, seniore, kadete i/ili slično). 
Svi budući korisnici dvorane moraju se strogo pridržavati kućnog reda izvješenog na oglasnoj ploči dvorane, odnosno objavljenog na Internet stranici Grada Krka. 
Za sve dodatne informacije i eventualne nejasnoće javiti se možete Odsjeku za društvene djelatnosti telefonom naj 051 401 120 ili e-mailom na marinka.margan@grad-krk.hr.