Smanjenje zagađenja i očuvanje biološke raznolikosti u poljoprivredi s naglaskom na maslinarstvo

U sklopu Programa prekogranične suradnje Slovenije i Hrvatske 2007. - 2013., Grad Krk je kao jedan od partnera ušao u projekt nazvan Smanjenje zagađenja i očuvanje biološke raznolikosti u poljoprivredi s naglaskom na maslinarstvo, čiji prioritet predstavlja održivo upravljanje prirodnim resursima.

Vodeći partneri ovog projekta su: Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije i Kmetijsko-gozdarski zavod Nova Gorica. Projekt uključuje sljedeće regije: slovensku Obalno-kršku regiju, te hrvatske Primorsko-goransku i Istarsku županiju. Neke od ciljeva ove inicijative možemo sažeti na: pripremu smjernica za integriranu i ekološku proizvodnju maslina; ublažavanje posljedica klimatskih promjena; sadnju korisnih biljaka u maslinicima; razmjenu stručnih znanja, te zajednički rad stručnjaka za maslinarstvo i stručnjaka za zaštitu okoliša; edukaciju i prijenos dobre poljoprivredne prakse iz drugih mediteranskih regija; edukaciju proizvođača kroz predavanja, radionice i putovanja; podizanje svijesti potrošača o kvaliteti maslinova ulja; uspostavu prekogranične mreže među stanovnicima koji rade na području poljoprivrede i okoliša; podizanje svijesti ciljanih skupina o značenju zaštite okoliša ili uvođenje jedinstvene prakse zbrinjavanja ostataka od prerade maslina.