Slijedi kompletna preobrazba Društvenog doma Bajčići. Obnavljat će se EU novcem

novilist.hr, 17. veljače 2021.

Predstavnici krčke Gradske uprave, točnije Odsjeka za gospodarstvo, izvijestili su ovog tjedna lokalnu javnost da je Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju nedavno i formalno donijela Odluku o dodjeli sredstava EU projektu Rekonstrukcije zgrade Društvenog doma Bajčići.

Tom je odlukom, naime, Gradu Krku sad i službeno bespovratno dodijeljeno 2,5 milijuna europskih kuna. To je ujedno i maksimalan iznos potpore koji su lokalne jedinice prijavljene na spomenuti natječaj mogle ostvariti temeljem podmjere 7.4.

– Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu. Stoga će uskoro, poručio je i sam krčki gradonačelnik Darijo Vasilić, u navedenom mjestu u unutrašnjosti Grada započeti temeljita rekonstrukcija njegova društvenog doma, naravno - u postojećim gabaritima tog za društvenu i kulturnu svakodnevicu njegovih žitelja vrlo bitnog mjesnog okupljališta.

 

Veća sigurnost

 

Sam projekt rekonstrukcije Doma Bajčići odnosi se na zadovoljavanje više njegovih temeljnih, današnjom derutnošću dijelom već ugroženih sigurnosnih zahtjeva, među ostalim i njegove stabilnosti, odnosno sigurnosti u slučaju požara. Planirana je i rekonstrukcija postojeće kuhinje, kao i točionika pića te izvođenje potpuno novog sustava grijanja, hlađenja i ventilacije putem zidnih klima uređaja. Predviđaju se i radovi na postavi novih elektroinstalacija, kao i postava nove rasvjete, a rekonstrukcija će obuhvatiti i novu hidroizolaciju te izvedbu nove, energijski učinkovite fasadne ovojnice s kvalitetnom toplinskom izolacijom zgrade. Isto se odnosi i na postavu nove vanjske stolarije, čime će se u konačnici u Bajčićima urediti i opremiti kvalitetan, siguran, dobro opremljen i vrlo funkcionalan višenamjenski društveni prostor površine od oko 300 četvornih metara.

 

Prihvatljivi troškovi

 

Pored troškova radova obnove i opremanja samog objekta koji će biti izvedeni u ovoj godini, izrađeni te od nadležnih tijela financijskim sredstvima sad i popraćeni projektni troškovnik obuhvaća i rashode koji proizlaze iz postupka izrade glavnog projekta, korištenja konzultantskih usluga te angažiranja stručnog nadzora koji će pratiti i nadzirati radove obnove i osuvremenjenja tog, za žitelje sjeverozapadnog dijela grada Krka, iznimno važnog i vrijednog objekta. Odobrena potpora iz EU fondova namirit će veći dio prihvatljivih troškova cjelokupnog projekta čija je ukupna vrijednost, sukladno projektantskim procjenama, određena na gotovo 3,4 milijuna kuna. Ostatak potrebnog novca, u iznosu nešto većem od 800 tisuća kuna, financirat će se sredstvima gradskog proračuna, ali i potporama na koje u krčkoj lokalnoj upravi također računaju slijedom njihova već najavljenog apliciranja na Javni poziv za sufinanciranje EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini, odnosno za sredstva koja za namjenu lokalnog sufinanciranja osigurava Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

 

Jačanje kulturnog života MO Poljica

 

Rekonstrukcija Društvenog doma Bajčići trebala bi na području cijelog Mjesnog odbora Poljica (kojem uz samo selo Poljica pripadaju i Bajčići, ali i Brozići, Brusići, Kapovci, Nenadići i Žgaljići) pridonijeti poticanju razvoja kulture, promicanju svih oblika kulturnog stvaralaštva, ostvarivanju kulturnih i društvenih interesa stanovnika te posebnih interesnih skupina, a koje će, navodi se u dokumentaciji koja je pratila spomenutu, sad već i konkretnim novcem potkrijepljenu EU-kandidaturu, u budućnosti također biti korisnici tog ubrzo dobro opremljenog i funkcionalnog doma. [Mladen Trinajstić]