Skupština Gradskog društva Crvenog križa Krk: Rekapitulacija prethodne godine i predstavljanje aktivnosti planiranih u narednom razdoblju

U Malenoj gradskoj vijećnici, 15. prosinca 2023. godine, održana je redovna (4.) sjednica Skupštine Gradskog društva Crvenog križa Krk koju je otvorio i moderirao Antun Lončar, predsjednik udruženja posvećenog ostvarivanju mnogih općem dobru usmjerenih ciljeva, dok je prezentiranje svih aktivnosti, kako odrađenih tako i planiranih, bilo povjereno ravnateljici Mariji Jakominić.

Nakon što su potvrđena radna tijela, tj. predsjedavatelj, predsjedništvo, verifikacijska komisija, zapisničar i ovjerovitelji zapisnika, po usvajanju zapisnika s prethodne sjednice Skupštine, prihvaćeno je i Izvješće o radu za prošlu, 2022., godinu, koje donosi sažetak svih aktivnosti koje su realizirane kako na zadovoljstvo djelatnika, tako i brojnih korisnika.

Dobre rezultate tako već tradicionalno daju akcije dobrovoljnih davanja krvi, s obzirom na dosad formiranu kvalitetnu grupu darivatelja koji više puta godišnje daruju svoju krv. Naime, u promatranom razdoblju organizirano je šest takvih akcija (u siječnju, ožujku, travnju, lipnju, srpnju i listopadu), a pored redovitih darivatelja, njih trideset i troje pristupilo je davanju te dragocjene tekućine po prvi put, i to ponajviše zahvaljujući rezultatima što ih, uz ostale motivacijske programe, polučuju radionice, tribine i akcije koje se redovito provode među mladima. Također, za troje krčkih darivatelja koji su krv darovali više od stotinu puta - Josipa Odobašića, Emila Karabaića i Nikolu Pavana - organiziran je i odlazak na svečani prijem kojeg tradicionalno priređuje predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović. Nastavno na programe namijenjene djeci i mladima, u suradnji sa Spasilačkom službom spašavanja života na vodi i ekološke zaštite priobalja Hrvatskog Crvenog križa, uspješno je realizirana edukacija Kodovi sigurnosti na vodi kojom su bile obuhvaćene sve otočne osnovne škole, točnije 297 učenika trećih i četvrtih razreda, a čemu treba pribrojiti i besplatnu obuku za neplivače namijenjenu predškolcima kojoj je tijekom ljetnih mjeseci pristupilo stotinjak mališana. Značajan uspjeh u prošloj je godini, s ciljem ranog otkrivanja melanoma, polučio i preventivni pregled madeža priređen u dvije sesije - proljetnoj i jesenskoj, dok su akcijama besplatnog mjerenja tlaka i šećera u krvi, organiziranim povodom Svjetskog dana zdravlja, Tjedna Crvenog križa i Svjetskog dana prve pomoći, pristupili mnogi otočani. Uđemo li u sferu edukacije, tijekom prošle godine u Dječjem vrtiću Katarina Frankopan odrađene su radionice na temu Priprema za izvanredne situacije - potres namijenjene predškolcima, dok je odgojiteljima doniran priručnik Odgoj za humanost od malih nogu kojim su obuhvaćena četiri važne teme: Humane vrednote, Prevencija trgovanja ljudima, Zaštita zdravlja i Priprema za izvanredne situacije. Iznimnim rezultatima izdvajaju se i programi namijenjeni osobama treće životne dobi, i to prije svega Pomoć u kući što su ga podržale sve otočne lokalne samouprave, a koji u okviru socijalnih usluga, prema Rješenju Upravnog odjela za socijalnu politiku i mlade Primorsko-goranske Županije te Uvjerenju Ministarstva socijalne politike i mladih Republike Hrvatske, podrazumijeva obavljanje kućanskih poslova, kao i održavanje osobne higijene (koja ne ulazi u djelokrug posla njegovatelja), čime je zasad (na otočnoj razini) obuhvaćeno 128 korisnika. Pored brojnih drugih akcija poput serije edukacija na temu prve pomoći namijenjenih različitim društvenim skupinama, eko-inicijative Crveni križ u plavom okviru ili pak obaveza uzrokovanih ratom u Ukrajini, prošlu je godinu obilježio ne samo humanitarni rad već i programi izvaninstitucionalne skrbi među kojima se, posebice, izdvaja rad omišaljskog Kluba 60+ u čijim se okvirima, na kvalitetan način, brine o kreativnosti, socijalizaciji i psihofizičkom stanju osoba treće životne dobi.

 

 

Nakon usvajanja Financijskog izvješća za 2022., Odluke o prijenosu viška sredstava, Izvješća Nadzornog odbora te Upitnika o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola za 2022., predstavljen je i prihvaćen Program rada za 2024. godinu, s pripadajućim Plana prihoda i rashoda te Planom nabave. Naglasak je, pritom, stavljen na akcije koje će se organizirati povodom Svjetskog dana Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, Tjedna Crvenog križa, Svjetskog dana prve pomoći, Tjedna solidarnosti, Mjeseca borbe protiv alkoholizma, nikotizma i ovisnosti o drogama, Tjedna borbe protiv TBC-a, Svjetskog dana dobrovoljnih darivatelja krvi, Svjetskog dana zdravlja ili Međunarodnog dana starijih osoba, a u koje se, prigodnim događanjima, planira uključiti što veći broj otočana. Poticanje dobrovoljnog davalaštva krvi jedan je od najznačajnijih segmenata rada krčkog Crvenog križa, s time da se naredne godine planira organizirati šest sabirnih akcija (10. siječnja, 12. veljače, 10. travnja, 18. svibnja, 10. srpnja i 09. listopada), što iziskuje izniman trud i kontinuirano promoviranje ovog humanog čina oko čega će biti angažirani i članovi Kluba 100 kapi koji okuplja dobrovoljne darivatelje sa 100 i više davanja, odnosno darivateljice sa 75 i više davanja s područja otoka Krka. Jer njihov je osnovni zadatak da izgrađenim pozitivnim stavom, u svojoj sredini, potiču na priključivanje organiziranim akcijama darivanja krvi. Tome će sigurno pridonijeti i tribine koje se u namjeri animacije mladih odrađuju u suradnji s krčkom srednjom školom, ali i implementacija DEDEK programa namijenjenog vođenju baze podataka dobrovoljnih darivatelja krvi. Pored ostalih planiranih aktivnosti valja izdvojiti kontinuirano poticanje volonterizma i humanitarno-socijalnog rada, inzistiranje na još većem broju edukativnih i/ili praktičnih radionica, intenziviranje rada s mladeži Hrvatskog Crvenog križa, kao i realizaciju zakonom dodijeljenih zadaća vezanih uz pripremu i djelovanje u kriznim situacijama, s obzirom da je Crveni križ ušao u temeljne operativne snage sustava civilne zaštite. Tijekom završne rasprave o novostima koje donosi naredno razdoblje, najavljene su promocije edukativne slikovnice Žabac i izgubljeni dom namijenjene djeci vrtićke dobi, zatim partnerstvo s Općinom Matulji u projektu Zaželi - prevencija institucionalizacije te, u sklopu rada Kriznog stožera, educiranje otočana o ponašanju u kriznim situacijama.