Rezultati Javnog poziva za predlaganje javnih potreba u kulturi Grada Krka za 2023.; dodijeljeno 90.754,25 eura

Na Kolegiju gradonačelnika održanom 30. siječnja 2023. godine, nakon sveobuhvatnog obrazloženja stručne suradnice za društvene djelatnosti Andreane Gluvaković, temeljem prijedloga Povjerenstva za stručno vrednovanje prijavljenih programa i projekata na Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Grada Krka za 2023. godinu, usvojena je Odluka o dodjeli financijskih sredstava za programe i projekate javnih potreba u kulturi Grada Krka u 2023. godini.

Nastavno na Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Grada Krka za 2023. godinu raspisan početkom listopada prošle godine pravo na (su)financiranje od ukupno 23 predlagatelja, zaslužilo je njih 20, drugim riječima od ukupno 53 zaprimljene prijave pravo na (su)financiranje ostvarilo je njih 45, točnije 28 predloženih programa i 17 projekata, i to redom: (1) Dječja plesna skupina Povero Keko za programe Redovna djelatnost (637,07 eura) i Upoznajmo plesove otoka Krka - posjet otočnim KUD-ovima (690,16 eura); (2) Folklorno društvo Poljica za programe Redovna djelatnost (743,25 eura) i Sudjelovanje na smotrama folklora (1.327,23 eura) te projekt Očuvanje i izrada novih narodnih nošnji i sopela (1.247,59 eura); (3) Gradska glazba Krk za programe Redovna djelatnost (1.990,84 eura) i Njegovanje glazbene baštine grada Krka (7.963,37 eura); (4) Katedra Čakavskog sabora Kornić za program Redovna djelatnost - tradicijska baština Kornića (2.123,56 eura) i projekt Proslava 30. obljetnice Ljetne škole glagoljice Kornić (1.440,04 eura); (5) Udruga Knezovi Krčki Frankopani za program redovna djelatnost (3.311,43 eura) i projekt Očuvanje i nabava novih odora (2.423,52 eura); (6) Udruga Kreativni Krk za programe Redovna djelatnost - godišnji kulturni program za poboljšanje kvalitete života u gradu Krku (11.630,37 eura) i Kreativne radionice Kreativnog Krka (1.327,23 eura) te projekte Festival Tramonto (5.640,72 eura) i Festival Prvomajski inkubator (5.308,91 eura); (7) Karnevalska udruga Povero Keko za projekt Krčki karneval 2023. - redovna djelatnost (398,17 eura); (8) Kulturno-umjetničko društvo Vrh za program Redovna djelatnost (729,98 eura) te projekte Vrški tanac i kanat po staro - odlazak dječje sekcije na izlet (1.725,40 eura) te Obnova postojećih i nabava novih nošnji (769,79 eura); (9) Kulturno društvo Kornić za programe Redovna djelatnost (530,89 eura) i Promicanje kulture - sudjelovanje na manifestacijama i događanjima (1.592,67 eura) te projekt Nabava novih nošnji i sopela (1.194,51 eura); (10) Mažoretkinje otoka Krka za program Redovna djelatnost udruge - nabava nove opreme (2.548,28 eura); (11) Dječji pjevački zbor Mići Boduli za programe Redovna djelatnost (1.221,05 eura) i Mići Boduli (6.636,14 eura); (12) Multimedijalna udruga Krčka beseda za program Utoplimo krčku zimu (1.061,78 eura); (13) Povijesno društvo otoka Krka za programe Redovna djelatnost (530,89 eura) i Promicanje povijesne baštine otoka Krka (132,72 eura); (14) Udruga Muzika u koracima - MooK za program Redovna djelatnost (1.990,84 eura) i Glazbeni kamp 2023. (398,17 eura); (15) Udruga sopaca otoka Krka za programe Redovna djelatnost (132,72 eura) te Očuvanje i promicanje glazbene baštine otoka Krka - glazbena škola (6.979,75 eura); (16) Ženska klapa Vejanke za programe Redovna djelatnost (530,89 eura) i Zavavik tu, (u) svom gradu (1.990,84 eura); (17) Ogranak Matice hrvatske u Krku za program Redovna djelatnost (493,73 eura) i projekt Izdavaštvo (2.654,46 eura); (18) Udruga Rukotvorine Krk za projekte Fabrica Vecla (1.459,95 eura) i Zaljubljeni u glinu (1.327,23 eura) te programe Redovna djelatnost (1.539,58 eura) i Krčke zime za krčka ljeta (1.327,23 eura); (19) Foto klub Krk za program Redovna djelatnost (796,34 eura) te projekte Međunarodna suradnja - Foto klub Prijedor (396,84 eura), Stare fotografske tehnike (663,61 eura) i Mala škola fotografije - vježbanje kompozicije (530,89 eura); (20) Renata Vojnić za projekt Samostalna izložba OpaŽena (663,61 eura). Za sve navedene programe i projekte javnih potreba u kulturi Grada Krka ukupno je dodijeljeno: 90.754,25 eura.

Financijska sredstava nisu dodijeljena: (1) Udruzi Kreativni Krk za projekt Krk Film Festival 2023.; (2) Karnevalskoj udruzi Povero Keko za projekt Krčki karneval 2023.; (3) Mažoretkinjama otoka Krka za projekt Otok Krk u svijetu; (4) Plesnoj grupi Monfrina za programe Redovna djelatnost i Starogradski plesovi 2023.; (5) Foto klubu Krk za projekt Međunarodni foto natječaj Summer Sea Sun 2023.; (6) Luciji Ostrogović za projekt Apartmanizacija iznutra prema van i (7) Obrtu za zvukoterapiju i ostale usluge STUDIO HEKA, vl.  Nina Kraljić, za projekt Stress free zona by Nina Kraljić: Zvučna antistress kupka na otvorenom.


Odluka o dodjeli financijskih sredstava za programe i projekate javnih potreba u kulturi Grada Krka u 2023. godini [.pdf]