Rezultati dvaju projekata krčke Udruge Progres

Krčka Udruga Progres, nastala s ciljem razvoja poljoprirede na području Grada Krka, u sklopu svog godišnjeg programa, realizirala je dvije projektne inicijative čiji se rezultati ogledaju u ograđivanju novih poljoprivrednih površina električnim pastirom, kao i izradi studije Kontrola plodnosti tla s preporukom za gnojidbu povrćarskih kultura na području polja Kimpi i polja Kaštel.
(1) Pa krenimo redom. Za realizaciju projekta ograđivanja polja električnim pastirom, posredstvom Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije, osiguran je budžet od 80.000,00 kn. Namjera je bila električnim pastirom ograditi što više poljoprivrednih površina. Stoga, nakon što je u studenom prošle godine provedena anketa o stvarnim potrebama poljoprivrednika pristupilo se analizi prikupljenih podataka, a potom i nabavi električnih pastira sa solarnim punjenjem, i to u suradnji s tvrtkom VOLT j.d.o.o. iz Nove Gradiške. Poljoprivrednici koji su putem ankete prijavili potrebu za ograđivanjem polja morali su o svome trošku nabaviti i postaviti kolce, izolatore i žicu te pribaviti bateriju, dok je ovim projektom osigurana nabava električnog pastira i solarno punjenje same baterije. Svim poljoprivrednicima koji su se prijavili do roka predviđenog anketom osiguran je sustav za ograđivanje polja, što znači da je podijeljeno ukupno 25 uređaja različitih kapaciteta ovisno o potrebi svakog pojedinog poljoprivrednika. Time je omogućeno ograđivanje novih 16,62 hektara poljoprivrednih površina (gotovo 8,5 kilometara ograde zamijeniti će električni pastiri) i osigurana neometana proizvodnja mješovitog povrća, smokava i ostalih voćnih vrsta, s time da su od alohtone divljači zaštićena i dva veća pašnjaka. 
(2) Nadalje, s ciljem razvoja povrćarstva, ovo aktivno udruženje, dalo je izraditi studiju kvalitete tla i potrebnih agrotehničkih zahvata na našim najvećim oraničnim površinama, poljima Kimpi i Kaštel. Temeljem dogovora o znanstveno-stručnoj suradnji između Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zavoda za ishranu bilja i same Udruge, provedena je kontrola plodnosti tla, što je rezultiralo objavom studije pod nazivom Kontrola plodnosti tla s preporukom za gnojidbu povrćarskih kultura na području polja Kimpi i polja Kaštel. Nakon što je Zavodu za ishranu bilja proslijeđen upit za izlaskom na teren sa zadaćom uzimanja uzorka tla radi njegove laboratorijske analize, kao i izrade preporuke za gnojidbu povrćarskih kultura, po prihvaćenoj ponudi Zavoda, provedena su terenska i laboratorijska istraživanja tla na pojedinim lokacijama polja Kimpi i Kaštel. Temeljem dobivenih rezultata utvrđena je pogodnost tla za uzgoj povrćarskih kultura, a predložene su i mjere njegove pripreme, kao i vrste, odnosno količine potrebnog gnojiva. U studiji, koja se može preuzeti iz priloga, prikazani su rezultati analize točkasto odabranih uzoraka, kao i preporuke za kalcizaciju, poboljšanje strukture tla, gnojidbu i odabir kultura. 
Za sva dodatna pitanja možete se obratiti članovima Udruge Progres, i to telefonom na 091 88 11 953, odnosno mailom na udrugaprogreskrk@gmail.com