Rekonstrukcija (prezentacija i konstruktivna sanacija) istočnog poteza gradskih bedema grada Krka

Projekt Rekonstrukcije (prezentacije i konstruktivne sanacije) istočnog poteza gradskih bedema grada Krka prijavljen je u rujnu 2016. godine za dobivanje bespovratnih sredstava Ministarstva kulture na temelju Poziva za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2017. godinu. U svibnju 2017. godine tako je potpisan Ugovor o korištenju sredstava Ministarstva kulture u iznosu od 150.000,00 kn. Radovi na rekonstrukciji nakon izvođenja iznosili su 1.343.700,81 kn s uračunatim PDV-om.