Realizacija dva natječaja LAG-a Kvarnerski otoci i najava trećeg

Lokalna akcijska grupa (LAG) Kvarnerski otoci, 23. veljače 2017. godine, sklopila je s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRR) Ugovor o dodjeli sredstava u sklopu Podmjere 19.2. Provedba operacija unutar CLLD strategije.

Iako je prvotno sadržavala veći broj mjera, sukladno potrebama na terenu, Lokalna razvojna strategija LAG-a Kvarnerski otoci orijentirala se na dvije, i to: 6.3.1. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava i 7.4.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu.

LAG Kvarnerski otoci, 2018., tako je raspisao prvi natječaj za tip operacije Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava, s time da je ukupan iznos dodijeljenih sredstava iznosio 1.340.136,00 kn. APPRR, 20. veljače 2019. godine, donio je pozitivne odluke za svih 12 odobrenih projekata, što znači da su njihovi nositelji zatražili isplatu prve, a nekolicina njih i isplatu druge rate. Dodajmo tome, kako je Poljoprivredni obrt Bale iz Malog Lošinja prvi uspješno završio projekt za kojeg je stručna služba LAG-a već odradila i kontrolu na terenu.

Drugi LAG-ov natječaj raspisan je prošle godine, također, za isti tip operacije s obzirom na povratne informacije s terena što je, naposljetku, rezultiralo s dodijeljenih 2.450,415,00 kn. APPRR je tako, 11. ožujka ove godine, odobrio čak 22 projekta, a već 27. ožujka izvršena je isplata prvih rata za njih šestero.

Kroz ta dva natječaja 34 predlagatelja unaprijedila su, tj. modernizirala svoja poljoprivredna gospodarstva ili povećala proizvodni kapacitet, i to posredstvom dodijeljenih 3.790.551,00 kn što  predstavlja bitan razvojni faktor za poljoprivredu na kvarnerskim otocima.

Sukladno Planu provedbe LAG-a Kvarnerski otoci, slijedi raspisivanje trećeg LAG-ovog natječaja za tip operacije 7.4.1 Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu, naravno, sukladno Programu ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.

 

Prihvatljivi korisnici za taj tip operacije su:

 • jedinice lokalne samouprave;
 • trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave;
 • javne ustanove neprofitnog karaktera u kojima su osnivači jedinice lokalne samouprave osim javnih vatrogasnih postrojbi, lokalnih i regionalnih razvojnih agencija, škola;
 • udruge koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i čije su djelatnosti u skladu s ciljnim skupinama i klasifikacijom djelatnosti udruga, povezane s prihvatljivim ulaganjem (isključujući lokalne akcijske grupe, zajednice udruga, zaklade, fondacije);
 • vjerske zajednice koje imaju organizacijski oblik na lokalnom nivou i koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo;
 • lokalne akcijske grupe koje su odabrane unutar Programa ruralnog razvoja.

 

Prihvatljive aktivnosti su građenje i/ili opremanje:

 1. vatrogasnog doma i spremišta;
 2. društvenog doma/kulturnog centra;
 3. planinarskog doma i skloništa;
 4. turističkog informativnog centra;
 5. dječjeg igrališta;
 6. sportske građevine;
 7. objekta za slatkovodni sportski ribolov (ribički dom, nadstrešnica i drugo);
 8. rekreacijske zone na rijekama i jezerima;
 9. biciklističke staze i trake;
 10. tematskog puta i parka;
 11. građevine za ostvarivanje organizirane njege, odgoja, obrazovanja i zaštite djece do polaska u osnovnu školu;
 12. javne zelene površine (park i slično);
 13. pješačke staze;
 14. pješačke zone;
 15. tržnice…

 

Intenzitet javne potpore po projektu unutar ovog tipa operacije iznosi do 80% od ukupnih prihvatljivih troškova za ulaganje koje se nalazi u jedinici lokalne samouprave čiji je indeks razvijenosti 100% prosjeka Republike Hrvatske i više - jedinice lokalne samouprave na području LAG-a Kvarnerski otoci. Javna potpora može se isplatiti jednokratno ili u najviše tri rate.

Međutim, zbog novonastale situacije, preporuka APPRR-a je da se objava novih LAG-ovih natječaja odgodi do daljnjeg, tj. dok se za to ne steknu povoljniji uvjeti, što znači da će i LAG Kvarnerski otoci postupiti sukladno toj preporuci.

Sve ostale informacije mogu se dobiti mailom na: lag@kvarnerski-otoci.hr!