Raditi u Krku

Za poduzetnike

Udruženje obrtnika otoka Krka

 

Predsjednik: Edis Kirinčić

Tajnik: Ernest Bonifačić

 

Adresa: Kvarnerska 21, 51500 Krk

Tel.: +385 (0)51 221 247

Fax.: +385 (0)51 222 332

E-mail: uo.krk@hok.hr

 


 

Obrtnička komora Primorsko-goranske županije

 

Predsjednik: Dalibor Kratohvil

Tajnik: Željko Dimitrić

 

Adresa: Bulevar oslobođenja 23, 51000 Rijeka

Tel.: +385 (0)51 325 599