Radi izrade županijskog Plana za zdravlje i socijalno blagostanje okupljena fokus grupa

U Maloj vijećnici Grada Krka, 30. listopada 2013. godine, s ciljem izrade što potpunijeg i točnijeg Plana za zdravlje i socijalno blagostanje Primorsko-goranske žuapnije, radni sastanak održala je fokus grupa formirana za područje otoka Krka.

Metodologija za izradu ovog važnog dokumenta na kojem radi Županijska mreža zdravih gradova i kandidata za zdrave gradove primarno je usmjerena na rad fokus grupa, kao skupina u čijem su sastavu predstavnici struke, političkog života i nevladinih asocijacija, kako bi se što neposrednije i točnije definirali županijski i socijalni prioriteti za naredno razdoblje. Prva verzija županijskog Plana za zdravlje i socijalno blagostanje tako se očekuje tijekom prosinca, ove ili najkasnije siječnja, naredne godine. 
Raspravu krčke fokus grupe moderirala je prof. dr. sc. Vesna Šendula Jengić, ravnateljica Psihijatrijske bolnice Rab, dok je uloga promatrača dodijeljena Marinki Margan, voditeljici Odsjeka za društvene djelatnosti Grada Krka i dr. med. Ratku Gašparoviću. U radu fokus grupe sudjelovali su redom: Darijo Vasilić, krčki gradonačelnik, Vanja Tomac, predstavnik Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Ispostave Krk, Igor Hrast, predsjednik Savjeta mladih Grada Krka, Vesna Juzbašić, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Krk, Milovan Kirinčić, predsjednik Udruge Krčka beseda, Karmen Dunato Pavačić, psihologinja u Srednjoj školi Hrvatski kralj Zvonimir, Jasenka Ivanović, socjalna radnica u Domu za starije i nemoćne Mali Kartec, Rezika Janković, članica Udruge invalida kvarnerskih otoka, Tihomir Dragičević, predsjednik Udruge obitelj za mlade i voditelj Društvenog centra Kijac te Toni Juranić, načelnik Općine Baška. 
Moja uloga danas, ističe na početku radnog sastanka dr. sc.Vesna Šendula Jengić, jest uloga moderatora jednog zajedničkog razgovora u grupi kojim se, s ciljem izrade županijskog Plana za zdravlje i socijalno blagostanje, propituju zdravstvene i socijalne potrebe građana. Kao članovi fokus grupe izabrani ste da predstavljate političke i socijalne grupacije te da iskažete njihove potrebe što će postati sastavni dio potreba i planiranja zdravstvenih, odnosno socijalnih prioriteta u narednim godinama. Dakle, vaša uloga je, zaključuje Šendula Jengić, da pokušate sa senzibilitetom za građane iskazati ono što je za njih najvažnije da Županija prepozna kao svoje prioritete i uvrsti u dokument koji će biti dijelom nacionalne strategije.
Nakon kratkog uvoda fokus grupa nastavila je raspravu o kvaliteti življanja na otoku i problemima vezanim uz pronalaženje zaposlenja, zdravstveno i socijalno ugroženim pojedincima i skupinama, statusu obitelji i mogućnostima usklađivanja obiteljskog i profesionalnog života, prostorno-ekološkim uvjetima života, unaprijeđenju zdravstvenih i socijalnih usluga te naposlijetku potencijalima različitih sektora u lokalnoj zajednici s ciljem što bolje kvalitete života.