Prvi krčki spust na kareti

Kao dio programa ovogodišnjeg karnevala, prvi krčki spust na kareti održati će se 01. ožujka 2014. godine u gradu Krku, na potezu od marketa Belveder do Velikog parka (Vinjole), i to u vremenu od 13.00 do 15.00 sati.

Pozivu da sudjeluje na ovom zanimljivom događanju dosad se odazvalo tridesetak trkača koji su u proteklom periodu svoje karete izrađivali po uzoru na one negdašnje. Organizaciju premjernog izdanja bodulske balinjerade zajednički potpisuju Karnevalska udruga Povero Keko i Karnevalski odbor.