Projekt Turističke zajednice otoka Krka u finalu izbora za nagradu Europske mreže kulturnog turizma -ECTN Awards

Projekt objedinjavanja kulturno-umjetničke baštine otoka Krka, putem digitalne karte dostupan na internetskoj stranici: visitkrk.hr, čiju je izradu inicirala Turistička zajednica otoka Krka, ušao je u finale izbora za nagradu Europske mreže kulturnog turizma - ECTN (European Cultural Tourism Network) Awards.

Riječ je o priznanju koje se ove godine dodjeljuje isključivo destinacijama održivog kulturnog turizma (Destination of Sustainable Cultural Tourism Awards). Naime, na prethodno raspisan natječaj tako je pristiglo 55 prijava iz 19 zemalja svijeta, a Turistička zajednica otoka Krka ušla je u finale u jednoj od sedam raspoloživih kategorija, i to onoj vezanoj uz inovacije i digitalizaciju u razvoju i promociji kulturnog turizma (Innovation and Digitisation in Cultural Tourism Development and Promotion).

Podsjetimo, ovaj već dvaput nagrađivani projekt, u okrilju riječkog Centra za industrijsku baštinu, započeo je još 2017. godine, motiviran važnošću korištenja modernih tehnologija u kontekstu prezentacije bogate otočne kulturno-umjetničke baštine u turističke svrhe. U sklopu prve projektne faze izrađena je internetska stranica Visit Krk s pedesetak označenih lokaliteta u namjeri da se javnosti predstave sve najvažnije točke otočne kulturne, odnosno arheološke i sakralne baštine. One su podijeljene u pet tematskih cjelina - (1) arheološki ostaci, (2) crkve, (3) samostani, (4) utvrde i kašteli te (5) sedam administrativnih središta - a na karti su označeni različitim bojama i simbolima. Već sljedeće godine, tijekom druge faze, kreirana je aplikacija za Android i iOS platforme namijenjena korištenju na pametnim telefonima i tablet uređajima, dok je ove godine, u sklopu treće faze, cjelokupni sadržaj internetske stranice, uz dosad dostupan engleski jezik, preveden i na njemački, a dodana je i nova tematska cjelina: (6) galerije te zavičajne i etnografske zbirke. U realizaciji (različitih segmenata) ovog projekta dosad su sudjelovali: Ivana Golob Mihić, Ema i Matija Makarun, Ljiljana Brusić, Ivica Brusić Brujo, Gordana Ožbolt, Jana Kegalj, Mihaela Užar, Ivan Ćaleta Car, Milan Trbojević i Ivan Zubak.

Nastavno na nominaciju, Turistička zajednica otoka Krka pozvana je da svoje sudjelovanje zabilježi na 12. po redu Međunarodnoj konferenciji za kulturni turizam Europe (12th International Conference for Cultural Tourism in Europe) koja će se u španjolskom gradu Granadi, između 24. i 26. listopada, odvijati na temu Kultura i nasljeđe za odgovorne, inovativne i održive turističke akcije (Culture and Heritage for Responsible, Innovative and Sustainable Tourism Actions), a u sklopu koje će biti organizirana i podjela ovogodišnjih nagrada. Iz Hrvatske su u finale, također, ušli Ekomuzej Batana iz Rovinja i Turistička zajednica Općine Motovun (Motovun - kulturno, povijesno i gastroenološko središte unutrašnjosti Istre), prvospomenuti u kategoriji nematerijalne kulturne baštine (Intangible Cultural Heritage), a potonji u kategoriji kulinarske baštine - enološkog i gastronomskog turizma (Culinary Heritage, Wine, Food and Gastronomy Tourism).