Projekt Lokna izdvojen kao primjer dobre prakse

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije nedavno je objavilo brošuru pod nazivom Uspješni lokalni EU projekti u Hrvatskoj, koja predstavlja svojevrsno priznanje svim dosadašnjim korisnicima EU fondova, odnosno uspješnim EU projektima provedenim na području Republike Hrvatske.
U tu je službenu publikaciju, pored još 61-nog uspješno zaključenog projekta, pod poglavljem Zaštita okoliša (str. 144 - 145), uvršten i projekt Očuvanje i promocija vodenih biotopa - lokvi i barjanskih okna - za budućnost, inače poznat pod akronimom Lokna, kojeg su u sklopu Operativnog programa IPA Slovenija - Hrvatska 2007. - 2013., između 02. veljače 2015. i 01. svibnja 2016. godine, zajednički realizirali Krajinski park Ljubljansko barje, Geodetski institut Slovenije, Javna ustanova Priroda i Grad Krk, s time da su na hrvatskom području projektne aktivnosti bile vezane upravo za područje grada i otoka Krka, i to sa zadaćom očuvanja i revitalizacije krških lokvi putem zajedničkog pristupa njihovu vrednovanju, inventarizaciji, revitalizaciji i promociji. Prema tome, ovaj je projekt, ukupno vrijedan 2.062.800,00 kn, za koji je iz EU fondova osiguran budžet od 1.753.380,00 kn, polučio suradnjom slovenskih i hrvatskih stručnjaka za biologiju, hidrologiju, geologiju, informatiku i upravljanje zaštićenim područjima, koji su zajednički proveli mnoga prirodoslovna istraživanja životinjskih i biljnih vrsta, geolocirali više od stotinu vodenih biotopa, uspostavili GIS bazu podataka, uredili i označili dotad zapuštenu lokvu Živa nedaleko naselja Poljica, proveli nisku radionica i stručnih izleta, uredili dvije edukativno-turističke staze, objavili korisne promotivne materijale te naposljetku izradili interaktivnu Internet stranicu s bazom podataka o istraženim vodenim biotopima.
Projekti poput ovog, ali i svih ostalih uključenih u brošuru, stoga mogu poslužiti kao izvrsna motivacija ili inspiracija onima koji svoje projektne ideje žele sufinancirati EU sredstvima. Jer takve inicijative mogu pridonijeti razvoju lokalnih zajednica, omogućavajući pritom lokalnom stanovništvu bolje uvjete života.
 
Brošuru Uspješni lokalni EU projekti u Hrvatskoj prelistajte: ovdje.