Program ukupnog razvoja Grada Krka 2014. - 2020.

Planirajući razvoj temeljno je postaviti jasnu viziju i ciljeve koji će predstavljati smjernice u načinu djelovanja. Nakon provedbe svakog plana on mora biti ponovno procijenjen, tako da se proces može ponovno započeti. Dakle strateško planiranje je proces koji se ponavlja periodički kako bi se strateški razvoj mogao planski i usmjereno voditi ka zacrtanim ciljevima.

 
Program ukupnog razvoja Grada Krka
je strateško-plansko-razvojni dokument i sredstvo za učinkovitije i uspješnije upravljanje razvojem. Dijeli se na dva međusobno povezana dijela:
 
  1. Strateško opredjeljenje je dio u kojem se elaboriraju vizija, ciljevi i prioriteti te poveznice sa Županijskom razvojnom strategijom. Ovaj dio sadrži i provedbene odredbe te način praćenja i vrednovanja cjelokupnog dokumenta.
  2. Mjere su ključni proizvod Programa ukupnog razvoja jer definiraju izvedbu programa razvoja. Razvojni projekti se definiraju u resursima prostora, ljudi, vremena i novca i čine operativni dio dokumenta.
 
Dokument je izradila skupina stručnjaka, dok je samu strategiju odredila radna skupina sastavljena od svih meritornih subjekata u Gradu Krku kako bi svi segmenti društva bili uključeni u proces odlučivanja.
 
Program ukupnog razvoja Grada Krka 2014. - 2020. [.pdf]
 
 
Korisni sadržaji:

 
Međunarodni savez za lokalizaciju 
[The International Alliance for Localization]
pogledaj
Cjeloživotno upravljanje održivom gradnjom 
[Whole Life Management of Sustainable Construction]
pogledaj