Privremeno sniženje kamatnih stopa HBOR-a za nove investicijske projekte

Radi ostvarenja novog gospodarskog rasta i pozitivnih pomaka na domaćem tržištu i djelatnostima strateški važnim za gospodarstvo Republike Hrvatske neophodno je potaknuti ciklus novih ulaganja. 

Zbog toga HBOR je snizio kamatne stope za jedan postotni bod za pojedine djelatnosti, odnosno namjene, i to  za kredite odobrene u razdoblju od 01. srpnja do 31. prosinca 2013. godine bez obzira na datum zaprimanja pojedinog zahtjeva za kredit, a uzimajući u obzir vrijeme potrebno za obradu pojedinog kreditnog zahtjeva u skladu s internim aktima HBOR-a.
 
Sniženje kamatne stope namijenjeno je poticanju svih novih ulaganja u:
 
01. poljoprivredi i ribarstvu, i to prvenstveno za:
 
 • uvođenje novih tehnologija te nabavu mehanizacije i opreme;
 • podizanje dugogodišnjih nasada, nabavu osnovnog stada, jata u cilju popunjavanja postojećih kapaciteta u poljoprivredi;
 • projekte kojima je cilj usklađenje sa standardima Europske unije ili mjere za zaštitu okoliša;
 
02. turizmu, i to prvenstveno za:
 • izgradnju novih hotela višeg stupnja kategorizacije;
 • izgradnju ili uvođenje novih turističkih sadržaja (programa) - bazeni, sportski tereni i drugi aktualni turistički sadržaji;
 • poticanje razvoja ruralnog turizma - izgradnja novih smještajnih kapaciteta, kao i dodatnih sadržaja ruralnog turizma;
 • ulaganja u smještajne kapacitete u okviru kulturno zaštićenih objekata;
 • ulaganja u izgradnju ili adaptaciju energetski učinkovitih hotela - zeleni krediti;
 
03. industriji, i to prvenstveno za:
 • izgradnju novih proizvodnih kapaciteta u industriji;
 • ulaganja u projekte energetske učinkovitosti u industriji;
 • ulaganja u nove tehnologije (nove strojeve i opremu);
 
04. energetskoj učinkovitosti i zaštiti okoliša - za sva ulaganja u područjima energetske učinkovitosti i zaštite okoliša.
 
Sniženje kamatnih stopa za jedan postotni bod moguće je u okviru sljedećih programa kreditiranja:
 
 • zaštita okoliša,
 • gospodarstvo,
 • turizam,
 • poljoprivreda i ujednačeni razvoj,
 • nova proizvodnja,
 • malo i srednje poduzetništvo,
 • početnici,
 • pronalasci,
 • IPARD Mjera 101. i 103.,
 • kreditiranje IPA-e,
 
kao i drugih programa HBOR-a kojima se kreditira ulaganje u poljoprivredu i ribarstvo, turizam, industriju, zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
 
Sniženje kamatnih stopa ne primjenjuje se na korisnike kredita koji ostvaruju pravo na kamatnu stopu od 2% godišnje, te na ulaganja iz područja obnovljivih izvora energije. HBOR zadržava pravo odobriti kredit po redovnoj kamatnoj stopi koja je propisana pojedinim programom kreditiranja.