Primorsko-goranska županija vodeća je po stopi odvajanja otpada po stanovniku u Hrvatskoj

Primorsko-goranska županija najbolja je hrvatska županija po stopi odvajanja sakupljenog otpada u 2022. godini po stanovniku. Vodeća je i po rastu stope odvajanja u odnosu na prethodnu godinu, a slijede je Zadarska, Kopriviničko-križevačka, Istarska i Osječko-baranjska županija. Pokazala je to analiza portala Župan.hr dobivena na temelju objavljenog Izvješća o komunalnom otpadu za 2022. godinu u kojoj se stopom odvojenog prikupljanja otpada posebno ističu jedinice lokalne samouprave otoka Krka.

U Primorsko-goranskoj županiji po stanovniku je odvojeno sakupljenog komunalnog otpada 170,3 kilograma čime je postignut najveći rast stope, i to za 12,1 postotni bod. Po ukupno odvojenom otpadu ona se nalazi među vodećim županijama, s 33,5 posto u okviru javne usluge, tj. s ukupno 47,3 posto.

Na predstavljene rezultate osvrnula se pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije Koraljka Vahtar-Jurković koja je istaknula da stopa odvajanja sakupljenog otpada kontinuirano raste još od 2018. godine. Rezultat je to zajedničkih višegodišnjih napora Županije, jedinica lokalne samouprave, komunalnih društava i samih građana.

– Primorsko-goranska županija još je u svojoj Strategiji zaštite okoliša iz 2005. godine kao prioritet postavila gospodarenje otpadom, i otad sustavno radi na uspostavi suvremenog sustava gospodarenja otpadom. On je utemeljen na županijskom Planu gospodarenja otpadom iz 2007. godine te danas sa zadovoljstvom možemo kazati kako je u najvećoj mjeri i ostvaren izgradnjom svih ključnih elemenata: prvog centra za gospodarenje otpadom u Hrvatskoj, svih pet planiranih pretovarnih stanica uz još dvije dodatne u Malom Lošinju i Vrbovskom te mrežom stacionarnih i mobilnih reciklažnih dvorišta koja se kontinuirano dopunjuje, naglasila je Vahtar-Jurković. Na području naše Županije, opet kao prva u Hrvatskoj, zaživjela je inicijativa Eko otok Krk koja počiva na odvojenom sakupljanju otpada, i koja se sustavno unaprjeđuje, da bi već danas, na području svih sedam otočnih jedinica lokalne samouprave, bio dosegnut cilj postavljen na državnoj razini - 60 posto odvojeno prikupljenog otpada, a gdje već godinama uspješno rade sortirnica i kompostana. Svakog proljeća otočani dobivaju dio proizvedenog komposta za svoje vrtove i cvijeće. Osim toga, ondje su provedene brojne aktivnosti radi poticanja odvojeno prikupljenog otpada koje je sufinancirala i naša Županija, samostalno ili u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, kazala je Vahtar-Jurković. U cilju unaprijeđena gospodarenja biootpadom, primorsko-goranski župan Zlatko Komadina održao je više sastanaka s čelnicima gradova i općina te predstavnicima njihovih komunalnih društava, jer o njima ovisi utvrđivanje lokacija za kompostane kao građevine od lokalnog značaja. Na poticaj članova Županijske skupštine, već drugu godinu za redom u Proračunu su osigurana sredstva za sufinanciranje projekata vezanih uz izgradnju kompostana ili izradu stručnih podloga za iznalaženje njihovih optimalnih lokacija, kao i za sufinanciranje pilot-projekata gospodarenja biootpadom. Na temelju javnog poziva, za sve jedinice lokalne samouprave donesena je odluka o sufinanciranju nabave većeg broja kućnih kompostera, budući da oni doprinose obradi biootpada na mjestu nastanka, a čime se minimizira negativan utjecaj takvoga otpada na okoliš. Izvrsni rezultati u odvojenom prikupljanju otpada svakako su posljedica kontinuirane provedbe izobrazno-informativnih aktivnosti te podizanja svijesti građana o potrebi pravilnog gospodarenja otpadom, zaključila je Vahtar-Jurković.