Prikupljanje zahtjeva za sufinanciranje školskih knjiga učenicima osnovnih škola

Na temelju Zaključka gradonačelnika Grada Krka od 17. srpnja 2017. godine, Grad Krk objavljuje Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za sufinanciranje školskih knjiga učenicima osnovnih škola za 2017./2018. školsku godinu. 
 
I. Grad Krk objavljuje Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za sufinanciranje školskih knjiga učenicima osnovnih škola za 2017./2018. školsku godinu.
 
II. Javni poziv objavljuje se na Internet stranicama Grada Krka, zajedno s pripadajućim obrascem (Zahtjevom) koji je dostupan u prilogu ovog Javnog poziva ili se može preuzeti osobno u Odsjeku za društvene djelatnosti Grada Krka, II. kat (upravne zgrade Grada Krka).
 
III. Uz Zahtjev potrebno je priložiti originalni račun, kao i kopiju tekućeg ili žiro-računa na koji će Grad Krk izvršiti uplatu. Ispunjen Zahtjev za isplatu s pripadajućom dokumentacijom potrebno je dostaviti do 30. rujna 2017. godine, osobno u Odsjek za društvene djelatnosti, II. kat (upravne zgrade Grada Krka) ili poštom na adresu: Grad Krk, Trg bana Josipa Jelačića 2, 51500 Krk.
 
IV. Grad Krk će sufinancirati trošak nabave školskih knjiga u školskoj 2017./2018. godini svim učenicima Osnovne škole Fran Krsto Frankopan Krk, Matične škole Krk i Područne škole Vrh, koji su podnijeli Zahtjev za isplatu te uz Zahtjev dostavili potrebnu dokumentaciju.
 
V. Učenici (izuzev učenika 1. razreda) koji su u razmjeni dobili školske knjige, Grad Krk će sufinancirati nabavu radnih bilježnica i mape za likovni te knjiga koje im nedostaju, i to na način:
 
  • za učenike 1. razreda osnovne škole do 500,00 kuna;
  • za učenike od 2. do 4. razreda osnovne škole do 250,00 kuna;
  • za učenike od 5. do 8. razreda osnovne škole do 500,00 kuna.
 
VI. Ako je razred veći od razreda od kojeg je naslijedio knjige, učenici koji knjige nisu dobili, temeljem popisa Škole, od Grada Krka dobit će slijedeći iznos potpore:
 
  • za učenike od 2. do 4. razreda osnovne škole do 500,00 kuna;
  • za učenike od 5. do 8. razreda osnovne škole do 1.000,00 kuna.
 
VII. Učenici, odnosno njihovi roditelji/zakonski zastupnici, samostalno nabavljaju školske knjige.
 
VIII. Učenici koji ostvaruju pravo na sufinanciranje troškova nabave školskih knjiga, dužni su po završetku školske godine knjige vratiti Školi, najkasnije do zadnjeg dana nastave.
 
IX. Učenici koji ponavljaju razred nisu dužni vratiti školske knjige, već iste zadržavaju radi korištenja u slijedećoj školskoj godini.
 
X. Osobama - korisnicima koji su u sustavu socijalne skrbi Grada Krka, Grad Krk će u cijelosti podmiriti trošak nabave školskih knjiga.
 
XI. Za sve dodatne informacije i pojašnjenja, možete se javiti telefonom na 051 401 120 ili mailom na marinka.margan@grad-krk.hr.
 
Prilozi uz Javni poziv: