Prikupljanje zahtjeva za sufinanciranje knjiga učenicima osnovnih škola

Na temelju Odluke o sufinanciranju troškova nabave školskih udžbenika, radnih bilježnica i školskog pribora učenicima osnovne škole za školsku 2018./2019. godinu, Grad Krk objavljuje Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za sufinanciranje školskih udžbenika, radnih bilježnica i školskog pribora učenicima osnovnih škola za školsku 2018./2019. godinu.

 

I. Grad Krk objavljuje Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za sufinanciranje školskih udžbenika, radnih bilježnica i školskog pribora za učenike osnovnih škola za školsku 2018./2019. godinu.

 

II. Javni poziv objavljuje se na Internet stranicama Grada Krka, zajedno s pripadajućim obrascem (Zahtjevom) koji je dostupan u prilogu ovog Javnog poziva ili se može preuzeti osobno u Odsjeku za društvene djelatnosti Grada Krka, II. kat (upravne zgrade Grada Krka).

 

III. Uz Zahtjev potrebno je priložiti originalni račun, kao i kopiju tekućeg ili žiro-računa na koji će Grad Krk izvršiti uplatu. Ispunjen Zahtjev za isplatu s pripadajućom dokumentacijom potrebno je dostaviti između 16. kolovoza i 30. rujna ove godine, osobno u Odsjek za društvene djelatnosti, II. kat (upravne zgrade Grada Krka) ili poštom na adresu: Grad Krk, Trg bana Josipa Jelačića 2, 51500 Krk.

 

IV. Grad Krk će sufinancirati trošak nabave školskih udžbenika, radnih bilježnica i školskog pribora u školskoj 2018./2019. godini svim učenicima Osnovne škole Fran Krsto Frankopan Krk, Matične škole Krk i Područne škole Vrh, koji su podnijeli Zahtjev za isplatu te uz Zahtjev dostavili svu potrebnu dokumentaciju.

 

V. Sufinanciranje troškova nabave školskih udžbenika, radnih bilježnica i školskog pribora odobrava se u slijedećim iznosima:

  • za učenike 1. razreda osnovne škole do 700,00 kuna;
  • za učenike od 2. do 8. razreda osnovne škole koji su sudjelovali u razmjeni školskih udžbenika do 500,00 kuna;
  • za učenike od 5. do 8. razreda osnovne škole koji nisu sudjelovali u razmjeni školskih udžbenika do 700,00 kuna.

 

VI. Učenici, odnosno njihovi roditelji/zakonski zastupnici, samostalno nabavljaju školske knjige.

 

VII. Učenici koji ostvaruju pravo na sufinanciranje troškova nabave školskih knjiga, dužni su po završetku školske godine knjige vratiti Školi, najkasnije do zadnjeg dana nastave.

 

VIII. Učenici koji ponavljaju razred nisu dužni vratiti školske knjige, već iste zadržavaju radi korištenja u slijedećoj školskoj godini.

 

IX. Osobama - korisnicima koji su u sustavu socijalne skrbi Grada Krka, Grad Krk će u cijelosti podmiriti trošak nabave školskih knjiga.

 

X. Za sve dodatne informacije i pojašnjenja, možete se javiti telefonom na 051 401 120 ili mailom na tamara.zic@grad-krk.hr.