Prikupljanje zahtjeva za dodjelu jednokratne potpore učenicima SŠ

Na temelju članka 4. Odluke o dodjeli jednokratne potpore (stipendije) učenicima srednje škole za školsku 2016./2017. godinu, Grad Krk objavljuje Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za dodjelu jednokratne potpore (stipendije) za 2016./2017. školsku godinu.

 
I. Grad Krk objavljuje Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za dodjelu jednokratne potpore (stipendije) za 2016./2017. školsku godinu.
 
II. Javni poziv objavljuje se na Internet stranicama Grada Krka, zajedno s pripadajućim obrascem (Zahtjevom) koji je dostupan u prilogu ovog Javnog poziva ili se može preuzeti osobno u Odsjeku za društvene djelatnosti Grada Krka, II. kat (upravne zgrade Grada Krka).
 
III. Grad Krk će dodijeliti jednokratnu potporu (stipendiju) svim učenicima Srednje škole Hrvatski kralj Zvonimir Krk koji imaju prebivalište na području Grada Krka, kao i učenicima koji pohađaju srednje škole izvan otoka Krka, a koji su, kao redovni polaznici, upisani u školsku 2016./2017. godinu.
 
IV. Učenici Srednje škole Hrvatski kralj Zvonimir Krk, uz Zahtjev trebaju priložiti presliku tekućeg ili žiro-računa, osobnog ili od roditelja/zakonskog zastupnika.
 
V. Učenici koji pohađaju srednje škole izvan otoka Krka uz Zahtjev trebaju priložiti:
 
  • potvrdu o upisu u srednju školu;
  • potvrdu o prebivalištu ili presliku osobne iskaznice;
  • presliku tekućeg računa, osobnog ili od roditelja/zakonskog zastupnika.
 
VI. Ispunjen Zahtjev za isplatu s pripadajućom dokumentacijom potrebno je dostaviti do 30. rujna 2016. godine, osobno u Odsjek za društvene djelatnosti, II. kat (upravne zgrade Grada Krka) ili poštom na adresu: Grad Krk, Trg bana Josipa Jelačića 2, 51500 Krk. 
 
VII. Visina jednokratne potpore (stipendije) iznosi 500,00 kuna
 
VIII. Osobama - korisnicima koji su u sustavu socijalne skrbi Grada Krka, Grad Krk će u cijelosti podmiriti trošak nabave školskih knjiga i školskog pribora.
 
IX. Za sve dodatne informacije i pojašnjenja, možete se javiti telefonom na 051 401 120 ili mailom na marinka.margan@grad-krk.hr.
 
Prilozi uz Javni poziv: