Prikupljanje zahtjeva za dodjelu jednokratne potpore srednjoškolcima

Na temelju Odluke o dodjeli jednokratne potpore (stipendije) učenicima srednjih škola za školsku 2019./2020. godinu (Službene novine PGŽ, broj 19/19), Grad Krk objavljuje Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za dodjelu jednokratne potpore (stipendije) učenicima srednjih škola za 2019./2020. školsku godinu.

 

I. Grad Krk objavljuje Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za dodjelu jednokratne potpore (stipendije) učenicima srednjih škola za 2019./2020. školsku godinu u svrhu pomoći pri nabavi udžbenika, radnih bilježnica i bilježnica.

 

II. Javni poziv objavljuje se na internetskim stranicama Grada Krka, zajedno s pripadajućim obrascem (Zahtjevom) koji je dostupan u prilogu ovog Javnog poziva ili se može preuzeti osobno u Odsjeku za društvene djelatnosti Grada Krka, II. kat (upravne zgrade Grada Krka).

 

III. Grad Krk će dodijeliti jednokratnu potporu (stipendiju) svim učenicima Srednje škole Hrvatski kralj Zvonimir Krk, kao i učenicima koji pohađaju srednje škole izvan otoka Krka, a koji imaju prebivalište na području Grada Krka i koji su se kao redovni polaznici upisali u školsku 2019./2020. godinu te podnijeli Zahtjev za isplatu s traženom dokumentacijom.

 

IV. Učenici Srednje škole Hrvatski kralj Zvonimir Krk uz Zahtjev trebaju priložiti:

 

  • potvrdu o prebivalištu ili presliku osobne iskaznice;
  • presliku kartice računa na koji će se izvršiti isplata (osobnu ili od roditelja);
  • potpisanu izjavu da učenik nije ostvario navedeno pravo na temelju drugih propisa (a koja je dostupna u prilogu ovog Javnog poziva na obrascu Zahtjeva).

 

V. Učenici koji pohađaju srednje škole izvan otoka Krka uz Zahtjev trebaju priložiti:

 

  • potvrdu o upisu u srednju školu;
  • potvrdu o prebivalištu ili presliku osobne iskaznice;
  • presliku kartice računa na koji će se izvršiti isplata (osobnu ili od roditelja);
  • potpisanu izjavu da učenik nije ostvario navedeno pravo na temelju drugih propisa (a koja je dostupna u prilogu ovog Javnog poziva na obrascu Zahtjeva).

 

VI. Ispunjen Zahtjev za isplatu s pripadajućom dokumentacijom potrebno je dostaviti od 16. kolovoza do 30. rujna 2019. godine osobno u Odsjek za društvene djelatnosti Grada Krka, II. kat (upravne zgrade Grada Krka), ili poštom na adresu: Grad Krk, Trg bana Josipa Jelačića 2, 51500 Krk.

 

VII. Visina jednokratne potpore (stipendije) iznosi 500,00 kuna i isplaćuje se jednokratno u svrhu nabave udžbenika, radnih bilježnica i bilježnica.

 

VIII. Osobama - korisnicima koji su u sustavu socijalne skrbi Grada Krka, a to pravo nisu ostvarili na temelju drugih propisa, Grad će u cijelosti podmiriti trošak nabave školskih knjiga, radnih bilježnica, bilježnica i školskog pribora.

 

IX. Za sve dodatne informacije i pojašnjenja, možete se javiti telefonom na 051 401 120 ili mailom na andreana.gluvakovic@grad-krk.hr.