Prikupljanje zahtjeva za dodjelu jednokratne potpore srednjoškolcima

Na temelju Odluke o dodjeli jednokratne potpore (stipendije) učenicima srednje škole za školsku 2018./2019. godinu, Grad Krk objavljuje Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za dodjelu jednokratne potpore (stipendije) učenicima srednjih škola za  školsku 2018./2019. godinu.

 

I. Grad Krk objavljuje Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za dodjelu jednokratne potpore (stipendije) učenicima srednjih škola za školsku 2018./2019. godinu.

 

II. Javni poziv objavljuje se na Internet stranicama Grada Krka, zajedno s pripadajućim obrascem (Zahtjevom) koji je dostupan u prilogu ovog Javnog poziva ili se može preuzeti osobno u Odsjeku za društvene djelatnosti Grada Krka, II. kat (upravne zgrade Grada Krka).

 

III. Grad Krk će dodijeliti jednokratnu potporu (stipendiju) svim učenicima Srednje škole Hrvatski kralj Zvonimir Krk koji imaju prebivalište na području Grada Krka, kao i učenicima koji pohađaju srednje škole izvan otoka Krka, a koji su, kao redovni polaznici, upisani u školsku 2018./2019. godinu.

 

IV. Učenici Srednje škole Hrvatski kralj Zvonimir Krk, uz Zahtjev trebaju priložiti presliku tekućeg ili žiro-računa, osobnog ili od roditelja/zakonskog zastupnika.

 

V. Učenici koji pohađaju srednje škole izvan otoka Krka uz Zahtjev trebaju priložiti:

  • potvrdu o upisu u srednju školu;
  • potvrdu o prebivalištu ili presliku osobne iskaznice;
  • presliku tekućeg računa, osobnog ili od roditelja/zakonskog zastupnika.

 

VI. Ispunjen Zahtjev za isplatu s pripadajućom dokumentacijom potrebno je dostaviti između 16. kolovoza i 30. rujna ove godine, osobno u Odsjek za društvene djelatnosti, II. kat (upravne zgrade Grada Krka) ili poštom na adresu: Grad Krk, Trg bana Josipa Jelačića 2, 51500 Krk.

 

VII. Visina jednokratne potpore (stipendije) iznosi 500,00 kuna.

 

VIII. Osobama - korisnicima koji su u sustavu socijalne skrbi Grada Krka, Grad Krk će u cijelosti podmiriti trošak nabave školskih knjiga i školskog pribora.

 

IX. Za sve dodatne informacije i pojašnjenja, možete se javiti telefonom na 051 401 120 ili mailom na tamara.zic@grad-krk.hr.