Prikupljanje zahtjeva za dodjelu jednokratne potpore osnovnoškolcima

Na temelju Odluke o dodjeli novčane naknade u svrhu nabave drugih obrazovnih materijala i bilježnica učenicima osnovnih škola za školsku 2019./2020. godinu (Službene novine PGŽ, broj 19/19), Grad Krk objavljuje Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za dodjelu naknade u svrhu nabave drugih obrazovnih materijala i bilježnica učenicima osnovnih škola za 2019./2020. školsku godinu.

 

I. Grad Krk objavljuje Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za dodjelu novčane naknade u svrhu nabave drugih obrazovnih materijala i bilježnica za učenike osnovnih škola za 2019./2020. školsku godinu.

 

II. Javni poziv objavljuje se na internetskim stranicama Grada Krka, zajedno s pripadajućim obrascem (Zahtjevom) koji je dostupan u prilogu ovog Javnog poziva ili se može preuzeti osobno u Odsjeku za društvene djelatnosti Grada Krka, II. kat (upravne zgrade Grada Krka).

 

III. Grad Krk će dodijeliti novčanu naknadu u svrhu nabave drugih obrazovnih materijala i bilježnica u školskoj godini 2019./2020. svim učenicima Osnovne škole Fran Krsto Frankopan Krk, Matične škole Krk i Područne škole Vrh, te učenicima upisanim u neku drugu osnovnu školu, koji imaju prebivalište na području Grada Krka, a koji su podnijeli Zahtjev za isplatu i dostavili potrebnu dokumentaciju.

 

IV. Uz Zahtjev potrebno je priložiti:

 

  • presliku kartice računa na koji će se izvršiti isplata;
  • potpisanu izjavu da učenik nije ostvario navedeno pravo na temelju drugih propisa (a koja je dostupna u prilogu ovog Javnog poziva na obrascu Zahtjeva);
  • potvrdu o upisu u osnovnu školu i potvrdu o prebivalištu ili presliku osobne iskaznice (što se prilaže samo za učenike koji su upisani u neku drugu osnovnu školu).

 

V. Ispunjen Zahtjev za isplatu s pripadajućom dokumentacijom potrebno je dostaviti od 16. kolovoza do 30. rujna 2019. godine, osobno u Odsjek za društvene djelatnosti Grada Krka, II. kat (upravne zgrade Grada Krka), ili poštom na adresu: Grad Krk, Trg bana Josipa Jelačića 2, 51500 Krk.

 

VI. Visina novčane naknade iznosi 500,00 kuna, a isplaćuje se jednokratno u svrhu nabave drugih obrazovnih materijala i bilježnica.

 

VII. Osobama - korisnicima koji su u sustavu socijalne skrbi Grada Krka, a to pravo nisu ostvarili na  temelju drugih propisa, Grad Krk će u cijelosti podmiriti trošak nabave drugih obrazovnih materijala, bilježnica i školskog pribora.

 

VIII. Za sve dodatne informacije i pojašnjenja, možete se javiti telefonom na 051 401 120 ili mailom na andreana.gluvakovic@grad-krk.hr.