Prijavite se za sudjelovanje na radionici Priprema za prijavu na natječaj za potpore u poljoprivredi!

Radionica pod nazivom Priprema za prijavu na natječaj za potpore u poljoprivredi koju zajednički organiziraju LAG Kvarnerski otoci i Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije održat će se u četvrtak, 14. prosinca 2023. godine, u Maloj vijećnici Grada Krka, s početkom u 12.00 sati.

Radionica će obuhvatiti teme vezane uz Pravilnik o provedbi intervencija u poljoprivredi iz Strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske za razdoblje od 2023. - 2027. godine.

Tim se Pravilnikom utvrđuje provedba:

  • intervencije 73.03. Korištenje obnovljivih izvora energije,
  • intervencije 73.10. Potpora za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju,
  • intervencije 73.11. Potpora za ulaganja u preradu poljoprivrednih proizvoda,
  • intervencije 73.12. Potpora malim poljoprivrednicima.

Polaznici radionice doznat će više o pravilima i uvjetima prijave za potpore u poljoprivredi, s namjerom maksimalnog iskorištavanja prilika što ih donosi predmetni natječaj. Radionica će, dakle, pružiti jasne smjernice i korisne informacije o dokumentaciji koja je potrebna za uspješnu prijavu.

Za sudjelovanje na radionici potrebna je prethodna prijava, i to najkasnije do srijede, 13. prosinca, mailom na: centar@cpr.hr ili telefonom na 099 805 5011.