Prijave za upis u Glazbenu školu Ivana Matetića Ronjgova Rijeka - Područni odjel Krk

Glazbena škola Ivana Matetića Ronjgova Rijeka - Područni odjel Krk upisuje učenike u prvi razred osnovne glazbene škole za sljedeće instrumente: klavir (kvota: troje), harmoniku (kvota: dvoje), gitaru (kvota: petero), flautu (kvota: četvero), klarinet (kvota: četvero), trubu (kvota: dvoje) i kontrabas (kvota: četvero)! Pravo upisa u prvi razred osnovnog glazbenog obrazovanja imaju djeca koja su, u pravilu, navršila osam godina života, odnosno drugi razred osnovne škole te postigla povoljan rezultat na audiciji - prijemnom ispitu. Međutim, za program solfeggia mogu se prijaviti djeca predškolskog uzrasta te učenici koji kreću u prvi ili drugi razred osnovne škole bez polaganja prijemnog ispita. Osnovna glazbena škola traje šest godina.

Nastava će se odvijati dvaput tjedno, a podrazumijeva instrument - dvaput po 30 minuta (od četvrtog razreda dvaput po 45 minuta) i solfeggio - dvaput po 45 minuta.

Prijave se zaprimaju slanjem ispunjene prijavnice za audiciju e-mailom na: gsimr.rijeka@gmail.com, i to najkasnije do ponedjeljka, 12. lipnja 2023. godine. Provjera glazbenih predispozicija - sluha, ritma i pjevanja - održat će se u utorak, 13. lipnja, u Osnovnoj školi Fran Krsto Frankopan - Matičnoj školi Krk, Frankopanska ulica 40 u gradu Krku, s početkom u 17.00 sati.

Nakon objave rezultata provjere glazbenih predispozicija, 19. lipnja, na internetskim stranicama Osnovne škole Fran Krsto Frankopan, uslijedit će roditeljski sastanak i upisi, 20. lipnja, u 17.00 sati, također, u Osnovnoj školi Fran Krsto Frankopan - Matičnoj školi Krk.

Sve ostale informacije mogu se dobiti telefonom na 051/227-270.