Prijave za upis u Glazbenu školu Ivana Matetića Ronjgova Rijeka - Područni odjel Krk

Glazbena škola Ivana Matetića Ronjgova Rijeka - Područni odjel Krk upisuje učenike u prvi razred osnovne glazbene škole za sljedeće instrumente: gitaru, kontrabas, klavir, klarinet, flautu, harmoniku i trubu! U prvi razred upisuju se učenici koji će u školskoj godini 2022./2023. polaziti drugi, treći ili četvrti razred osnovne škole.

Nastava će se odvijati dvaput tjedno, a podrazumijeva instrument - dvaput po 30 minuta (od četvrtog razreda dvaput po 45 minuta) i solfeggio - dvaput po 45 minuta.

Prijave se zaprimaju slanjem ispunjene prijavnice za audiciju e-mailom na: gsimr.rijeka@gmail.com ili (2) njezinim donošenjem u školu (budućeg) polaznika. Prijave su otvorene najkasnije do srijede, 08. lipnja 2022. godine. Provjera glazbenih predispozicija - sluha, ritma i pjevanja - održat će se u petak, 10. lipnja, u Osnovnoj školi Fran Krsto Frankopan - Matičnoj školi Krk, Frankopanska ulica 40 u gradu Krku, s početkom u 17.00 sati.

Nakon objave rezultata provjere glazbenih predispozicija, 13. lipnja, na internetskim stranicama Osnovne škole Fran Krsto Frankopan, uslijedit će roditeljski sastanak i upisi, 14. lipnja, u 17.00 sati, također, u Osnovnoj školi Fran Krsto Frankopan - Matičnoj školi Krk.

Sve ostale informacije mogu se dobiti telefonom na 051/227-270.