Prijave za upis u Glazbenu školu Ivana Matetića Ronjgova Rijeka - Područni odjel Krk

Glazbena škola Ivana Matetića Ronjgova Rijeka - Područni odjel Krk upisuje učenike u prvi razred osnovne glazbene škole za sljedeće instrumente: klavir, kontrabas (mali), flautu, klarinet, trubu, harmoniku i gitaru! U prvi razred upisuju se učenici koji će u školskoj godini 2021./2022. polaziti drugi, treći ili četvrti razred osnovne škole.

Prijave se zaprimaju slanjem ispunjene prijavnice: (1) e-mailom na gsimr.rijeka@gmail.com, (2) njezinim donošenjem u tajništvo osnovne škole (budućeg) polaznika ili (3) na provjeru glazbenih predispozicija. Prijave su otvorene najkasnije do srijede, 09. lipnja 2021. godine. Provjera glazbenih predispozicija - sluha, ritma i pjevanja - održat će se u petak, 11. lipnja, u Osnovnoj školi Fran Krsto Frankopan - Matičnoj školi Krk, Frankopanska ulica 40 u gradu Krku, s početkom u 17.00 sati. Sve ostale informacije mogu se dobiti e-mailom na gsimr.rijeka@gmail.com, odnosno telefonom na 051 227 270.