Prijave za sportaša godine otoka Krka za 2012.

Temeljem Statuta Općine Dobrinj, općinski načelnik objavljuje Javni poziv za sportaša godine otoka Krka za 2012. Tom prigodom, pozivaju se sve sportske udruge koje djeluju na otoku Krku, kao i sve jedinice lokalne samouprave s otoka Krka, da kandidiraju najbolje sportaše i sportske kolektive u prošloj godini, kao i zaslužne pojedince i sportske udruge (kolektive) koji u 2013. obilježavaju neku značajnu obljetnicu.

Pristigle kandidature razmatrati će Odbor za proglašenje sportaša godine otoka Krka te sukladno zadanim kriterijima izabrati najbolje u sljedećim kategorijama:
 
 1. sportašica godine do 14. godine starosti, 
 2. sportašica godine do 18. godine starosti, 
 3. sportaš godine do 14. godine starosti, 
 4. sportaš godine do 18. godine starosti, 
 5. sportašica godine - seniorke, 
 6. sportaš godine - seniori, 
 7. sportski klub (kadeti i juniori) do 18. godine starosti, 
 8. sportski klub (seniori), 
 9. jubilarna nagrada. 
 
Kandidatura mora sadržavati: 
 
a) za sportaše pojedince: 
 • potvrdu o mjestu prebivališta, 
 • potvrdu o u članstvu u sportskom klubu ili presliku članske iskaznice, 
 • važeće rješenje o kategorizaciji (ukoliko postoji), 
 • potvrdu o ostvarenim rezultatima postignutim u 2012. 
 
b) za sportske ekipe: 
 • potvrdu o registraciji - presliku, 
 • potvrdu o uplaćenoj članarini sportskim savezima, 
 • potvrdu o broju aktivnih članova,
 • potvrdu (izjavu) o učestalosti održavanja treninga, 
 • potvrdu (izjavu) o sudjelovanju na natjecanjima, 
 • potvrdu (izjavu) o stručnom vodstvu (trenerima), 
 • potvrdu (izjavu) o kategorijama u kojima se natječe,
 • potvrdu o kategoriziranim sportašima (ukoliko postoje), 
 • potvrdu o rezultatima postignutim u 2012. 
 
Ustaljena je praksa da se za iznimne višegodišnje dosege u razvoju sporta posebnim priznanjima nagrađuju pojedinci i udruge koji u tekućoj godini (2013.) obilježavaju neki jubilej. Nagrade za najbolje pojedince po kategorijama iznose 2.000,00 kn, a za sportske kolektive 5.000,00 kn. 
Kandidature je potrebno dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog poziva u tisku (Novi list, 26. svibnja 2013.) na adresu: Općina Dobrinj, Dobrinj 103, 51514 Dobrinj, uz naznaku: Za sportaša godine otoka Krka.