Preuzmite Novi vodič za gradnju Primorsko-goranske županije

Novi vodič za gradnju Primorsko-goranske županije u svom trećem izdanju, na gotovo 50 stranica, donosi sve potrebne informacije namijenjene investitorima koji žele graditi ili rekonstruirati stambene ili poslovne objekte.

Županijski Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša objavom ove brošure nastavio je dobro prihvaćenu praksu publiciranja korisnih informacija iz područja građenja. Naime, u proteklih deset godina, s obzirom na česte promjene propisa, a u želji da se građanima olakša ishođenje dozvola za gradnju i legalizaciju nezakonito izgrađenih zgrada, objavljeno je čak osam sličnih publikacija - vodiča. Sva ta izdanja imala su pozitivan odjek u javnosti jer su na jednostavan i popularan način pojašnjavala složene zakonske procedure i stručne pojmove, tim više što su bila dostupna u tiskanom i digitalnom obliku. Njegovanje takve prakse rezultiralo je i Novim vodičem za gradnju, potaknutim prije svega posljednjim izmjenama Zakona o prostornom uređenju i Zakona o gradnji. Predmetne izmjene donijele su nisku novina kojima je nastavljeno sređivanje stanja u prostoru započeto legalizacijom bespravno sagrađenih zgrada.

S obzirom na to da se sada za najveći broj građevina izdaje samo jedna - građevinska dozvola, a tek za manji dio i lokacijska, Novi vodič podijeljen je u dva osnovna dijela koji sadrže informacije o tijeku postupka za oba slučaja. Navedeno je, također, kako etažirati građevinu, zatim na koji način ishoditi dozvolu za promjenu namjene, kako utvrditi građevnu česticu te što je potrebno za uklanjanje građevine, a što se može graditi bez dozvole. Na kraju publikacije postavljeni su: pojmovnik, adresar županijskog Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša te popis javnopravnih tijela koja utvrđuju posebne uvjete.

Svi zainteresirani, osim iz priloga ove obavijesti, Novi vodič mogu preuzeti u Rijeci na adresama Slogin kula 2, Riva 10 i Adamićeva 10 te na svim lokacijama na kojima djeluju ispostave županijskog Upravnoga odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša u Crikvenici, Delnicama (Čabru i Vrbovskom), Krku, Malom Lošinju, Opatiji i Rabu.