Predstavljena brošura Uvijek lijep i čist - Zlatni otok Krk, dio je velikog edukativnog projekta

U sjedištu otočne komunalne tvrtke Ponikve eko otok Krk održana je tiskovna konferencija kojom je javnosti predstavljen novi zajednički projekt te kompanije, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ i Hrvatske udruge stanara i suvlasnika zgrada.

Kako su u toj prigodi okupljenim novinarima prezentirali pomoćnik Ponikvina direktora, Ivan Jurešić, ravnatelj županijskog Nastavnog zavoda Željko Linšak i zamjenik predsjednika Hrvatske udruge stanara i suvlasnika zgrada, Mirko Jokić, svjetlo dana ovih je dana ugledala nova brošura Uvijek lijep i čist - Zlatni otok Krk, i to kao samo jedna od aktivnosti koje se već neko vrijeme od spomenutih zajednički poduzimaju s ciljem podizanja svijesti stanovnika PGŽ o tematici klimatskih promjena i održivog razvoja.

 

Mobilni EKO kutak - PGŽ
 

– Akcija se provodi u sklopu programa Mobilni EKO kutak - PGŽ, rekao je u toj prigodi Jurešić napomenuvši i da Ponikve kontinuirano ulažu u edukaciju korisnika svojih usluga, a od 2019. uspješno surađuju s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo PGŽ.

Ta se suradnja očituje i na ovom projektu koji će podrazumijevati naše zajedničke edukacijske aktivnosti koje će obuhvatiti sve osnovne škole na otoku Krku, i to u periodu od polovice listopada pa do sredine prosinca ove godine.

Javnozdravstveni značaj edukativnog programa koji se već od prošle godine sustavno provodi u svim školama na području naše županije sastoji se u povećavanju razine svijesti školaraca da se pravilnim odlaganjem otpada i tranzicijom na korištenje zelenih energenata može znatno utjecati na smanjenje zdravstvenih rizika koji se pojavljuju u obliku nekontroliranog širenja uzročnika zaraznih te bolesti dišnog ali i krvožilnog sustava.

Trajno provođenje programa promicanja zdravog načina življenja, održivog razvoja, podizanje ekološke svijesti i zaštite vrijednih dijelova okoliša radi očuvanja ekosustava i ljudskog zdravlja kroz međusektorsku suradnju ujedno je i ostvarenje ciljeva europskih i nacionalnih strateških dokumenata odnosno njihovih normi i ciljeva, ustvrdio je nadalje Jurešić predstavivši pri tom i debelo natprosječna ostvarenja koja se na otoku Krku već danas bilježe po pitanju udjela razvrstavanja i ponovnog korištenja otpada.

 

Priča počela s Krka, pa se proširila
 

– Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ davno je prepoznao potencijal zdravstveno-ekološkog programa Mobilni EKO kutak PGŽ koji je nastao upravo međusektorskom suradnjom Hrvatske udruge stanara i suvlasnika zgrada te komunalnih društava s područja naše županije, ustvrdio je pak ravnatelj NZZJZ PGŽ, Željko Linšak, ocijenivši i da buduća ulaganja u razvoj tog programa mogu otvoriti čitav niz dodatnih perspektiva za zajedničko učinkovitije ostvarivanje ciljeva održivog razvoja, ponajprije kroz kontinuirano podizanje ekološke svijesti građana naše županije.

Priča je svojevremeno započela na Krku, a s njega se potom proširila i na liburnijsko područje i Grad Rijeku, a u tijeku je i njeno provođenje na području Gorskog kotara, nastavio je Linšak napomenuvši da je dugoročni cilj projekta, ali i zajedničkog djelovanja spomenutih triju institucija, da se po uzoru na ovaj model pod krovnom koordinacijom HZZJZ priča o ekološko-zdravstvenoj edukaciji sad proširi i na ostatak naše zemlje, završio je Linšak.

 

Važnost odgovornog postupanja s otpadom
 

Milan Jokić iz Hrvatske udruge stanara i suvlasnika zgrada predstavio je da će u sklopu projekta koji se na Krku sad počinje provoditi i koji je popraćen već izrađenom, u ovoj prigodi predstavljenom tiskanom brošurom (koja će svima biti dostupna i u virtualnom odnosno online obličju) u svim krčkim školama u narednim tjednima biti održan niz edukativnih radionica.

– Na njima će predstavnici otočnog komunalnog društva i našeg županijskog Nastavnog zavoda, uz postavljene edukativnih izložbi, održati i niz predavanja te na taj način mladima predstaviti i približiti važnost i značaj odgovornog postupanja s otpadom, koristi njegova odvajanja i sve ono što čini cjelovit, ekološki zasnovani model održivog gospodarenja otpadom po kojemu je otok Krk već odavna prepoznat kao jedan od pionira, napomenuo je Jokić.

Ustvrdio je i da je uvjeren da se značajniji daljnji iskoraci na tom planu, kako na Krku tako i u županiji ali i na području cijele naše zemlje mogu ostvariti samo uz nastavak educiranja građanstva, a posebice mladih, o važnosti i značaju zaštite okoliša i prirode kroz odgovorno gospodarenje otpadom. [novilist.hr, Mladen Trinajstić]