Predstavljena analiza troškova javne rasvjete Grada Krka

Tijekom 71. sjednice Kolegija, održane 02. veljače 2015. godine, gradonačelnikov zamjenik Čedomir Miler, predstavio je Analizu troškova javne rasvijete Grada Krka, ističući kako se već pet godina intenzivno radi na prikupljanju podataka, analizi i poduzimanju konkretnih aktivnosti s ciljem smanjenja potrošnje energenata. 

Obzirom da najviše energije troši javna rasvjeta, nastavlja Miler, toj činjenici posvećena je posebna pažnja. Naime, temeljem analize raspoloživih podataka zaključeno je kako ukupni troškovi javne rasvjete (kojeg čine izdvajanja za održavanje, proširenje i utrošak energije) najviše ovise, odnosno osciliraju ovisno o proširenju mreže, no unatoč stalnim proširenjima (i neznatnom porastu ukupnog troška) utrošak električne energije pokazuje trend smanjenja, što je najuočljivije u zonama gdje su postojeća rasvjetna tijela zamijenila novim, energetski učinkovitim LED žaruljama. Tako je u 2014. u odnosu na 2013. godinu potrošnja električne energije smanjena za 0,5%. U trafostanici Kornić, dodaje Miler, potrošnja električne energije u prosincu 2014. smanjena je, u odnosu na 2013. godinu, za 65,4%, a u trafostanici Vrh za 62,2%, što također predstavlja rezultat zamjene energetski neučinkovitih živinih i natrijevih svjetiljki LED žaruljama.
 
 
Pozitivni rezultati posljedica su ciljeva i mjera propisanih posebice Izjavom o politici enegetske učinkovitosti i zaštiti okoliša, Politikom kvalitete, kao i Politikom energetske učinkovitosti, a svake bi godine konkretne radnje i aktivnosti proizašle iz tih ciljeva trebale rezultirati sve većim i značajnijim uštedama, zaključuje Miler.