Predstavljen projekt izgradnje i nadogradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na otoku Krku

U Velikoj vijećnici Grada Krka, 30. ožujka 2023. godine, upriličena je prezentacija projekta izgradnje i nadogradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na otoku Krku, završnog djela višegodišnjeg, gotovo 86,5 milijuna eura vrijednog Projekta izgradnje sustava prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda otoka Krka kojim će sva obalna naselja na području tog kvarnerskog otoka uživati stopostotnu kanaliziranost i zbrinutost onečišćenih voda iz svih svojih domaćinstava i gospodarskih subjekata koji ondje posluju.

Prezentacija tijeka izgradnje i dosadašnje razine dovršenosti svakog od šest uređaja za pročišćavanje otpadnih voda koji se grade ili pak nadograđuju na otoku Krku bila je prigoda i za podvlačenje crte pod terminski plan realizacije toga, kako ga je krčki gradonačelnik Darijo Vasilić u ovoj prilici prozvao - generacijskog projekta otočana na ostvarenju kojeg su, valja i to reći, Boduli i više no kvalitetno iskoristili goleme bespovratne financijske potencijale raspoloživih im EU fondova, ovog puta onog za konkurentnost i koheziju. Upravo je iz spomenutog fonda, naglasio je Neven Hržić, direktor otočne komunalne tvrtke Ponikve voda (koja je ujedno i investitor tog projekta), namaknuta glavina financijskih sredstava nužnih za realizaciju tog sveotočnog ulaganja, i to u vrijednosti većoj od 49 milijuna eura, koliko je iz EU fondova uloženo, ili se još uvijek ulaže u projekte javne odvodnje šest krčkih aglomeracija (Omišalj, Malinska-Njivice, Krk, Punat, Baška te Klimno-Šilo).

Govoreći o tijeku izgradnje ili pak dogradnje budućih šest bioloških pročistača otpadnih voda kojima će se tehnički zgotoviti i funkcionalno kompletirati kanalizacijska infrastruktura (najveći dio koje je, govoreći o samoj podzemnoj mreži, već zgotovljen), predstavnici Ponikava, ali i izvođača radova - zagrebačke tvrtke Art Graditeljstvo, beogradskog Neoplast Industya te izraelske kompanije Odis Filtering, istakli su da se na četirima budućim bio pročistačima u ovom trenutku odvijaju intenzivni građevinski radovi, dok se na onima u Puntu i Baški začetak radova očekuje početkom travnja.

– Na objektima koji se grade dosad su već izvršeni iskopi za egalizacijske i bazene mulja, betonirane su donje ploče bazena a preostalo je za iskopati i izgraditi biološke bazene te ugraditi planiranu suvremenu opremu, napomenuo je Hržić od kojeg smo doznali i da bi svi uređaji zgotovljeni trebali biti do konca ove godine, a u punoj funkciji do kraja 2024. kad će se završiti projektom predviđeni višemjesečni period testnog rada. Kako su tijekom prezentacije tijeka ulaganja u gradnju pročistača, iz kojih će se, kroz podmorske ispuste u more upuštati do razine tehnološke vode (pogodne čak i za korištenje u poljoprivredi) mehanički i biološki pročišćene otpadne vode, istakli  uključeni u njihovu izgradnju, pogoni u kojima će se koristiti najsuvremenija filterska tehnologija bit će potpuno oslobođeni bilo kakvih negativnih utjecaja na okoliš, tako i po pitanju neugodnih mirisa ali i buke.

Također, na presici i prezentaciji tijeka i planova gradnje otočnih bio-pročistača doznali smo i da se u sklopu istog projekta i financijskog aranžmana na centralnom krčkom reciklažnom dvorištu na Treskavcu izvode radovi na izgradnji postrojenja za kompostiranje mulja koji će u pročistačima preostajati nakon obrade otpadnih voda. Na lokaciji Treskavac grade se objekti ukupne površine od oko 5,7 tisuća četvornih metara, među kojima i sjeverna hala u kojoj će biti jama za prihvat mulja, boks za međuskladištenje, tri boksa za kompostiranje te ostala oprema. U južnoj će pak hali biti izgrađen boks za prihvat supstrata te pet boksova za kompostiranje. Obje montažne armirano betonske hale otvorenog su tipa, s tri strane ograđene zidovima dok su s prednje strane, prema manipulativnoj površini, biti otvorene. U boksevima za kompostiranje materijal će se prekrivati polupropusnim membranama i propuhivati zrakom iz centrifugalnih ventilatora. [novilist.hr, Mladen Trinajstić]


Više o predstavljenom projektu pročitajte: OVDJE.