Predškolski odgoj

Na području Grada Krka djelatnost predškolskog odgoja ostvaruju dječji vrtići u Krku i Vrhu. Vrtić u Krku matični je vrtić predškolske ustanove Katarina Frankopan s ravnateljicom i upravom koja opslužuje još osam područnih vrtića, i to one u Omišlju, Njivicama, Malinskoj, Vrhu, Polju, Vrbniku i Baški. Vrtić se financira iz proračuna Grada Krka (75%) i roditeljskih uplata (25%).
Najvažnija polazišta u odgojno obrazovnom radu ustanove su: usklađenost odgojno obrazovnih ciljeva s razvojnim potrebama djeteta, stvaranje uvjeta za slobodu izbora aktivnosti u skladu s djetetovim interesima i mogućnostima, aktivno uključivanje roditelja u proces rada, te sve znatnija implementacija eko-projekata s ciljem podizanja generacija osjetljivijih na ekološke probleme.
 
Kontakt:
 
Dječji vrtić Katarina Frankopan - Matični vrtić Krk
Irena Žic - Orlić, ravnateljica
Adresa: Smokvik 7, 51500 Krk
Matični broj: 3033384
Telefon - centrala: +385 (0)51 667 141
Telefon - računovodstvo: +385 (0)51 667 145
Telefon - tajnica: +385 (0)51 667 141
Fax: +385 (0)51 222 887
 
Dječji vrtić Katarina Frankopan - Područni vrtić Vrh
Adresa: Vrh 126, 51500 Krk
Telefon: +385 (0)51 865 166