Poziv za testiranje kandidatima natječaja

Obavještavaju se kandidati prijavljeni na natječaj za prijam u službu stručnog suradnika za investicije i razvoj, u Jedinstveni upravni odjel Grada Krka, Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, koji je 18. rujna 2013. godine objavljen u Narodnim novinama (br. 117), da će se testiranje održati 05. studenoga 2013. godine u Maloj vijećnici Grada Krka s početkom u 10,00 sati.

Mole se kandidati koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja da u Maloj vijećnici Grada Krka gdje će se održati testiranje pristupe i prijave svoj dolazak 15 minuta prije početka službenog testiranja radi evidentiranja i drugih priprema za provjeru znanja i sposobnosti.    
Na pisano testiranje, odnosno provjeru znanja i sposobnosti za prijam u službu stručnog suradnika za investicije i razvoj pozivaju se kandidati koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja i to:
 
  1. Igor Petrak,
  2. Antonela Jurina i
  3. Franka Romčević Prgić.
 
Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatra se da je povukao prijavu na natječaj. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pisanog testiranja.