Poziv za dodjelu sredstava za naknadu štete zbog posljedica suše u 2012. godini

Temeljem Plana poslovanja i programa Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu Primorsko-goranske županije za 2013. godinu te Odluke Upravnog vijeća Centra od 19. prosinca 2012. godine, ravnatelj Centra raspisao je Poziv za dodjelu sredstava za naknadu štete zbog posljedica suše u 2012. godini.

 
Kriteriji za ostvarivanje prava na dodjelu sredstava su slijedeći:
 
1. Na ovaj Poziv može se javiti uzgajivač sa 10 i više grla goveda s područja djelovanja Centra.
2. Uzgajivač goveda dužan je dostaviti slijedeće: presliku Upisnika poljoprivrednih gospodarstava, presliku osobne iskaznice i presliku liste Zahtjeva za potporu u 2012. godini dostavljenog Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Republike Hrvatske. 
3. Rok za dostavu cjelokupne dokumentacije je petnaest dana od dana objave ovog Poziva u sredstvima javnog priopćavanja. (Poziv je u Novom listu objavljen 19. veljače 2013. godine.)
4. Odluku o dodjeli sredstava, donijeti će Povjerenstvo za natječaje Upravnog vijeća Centra temeljem raspoloživih financijskih sredstava.
5. Uzgajivači goveda kojima će se odobriti sredstva dužni su s Centrom zaključiti ugovor kojim će preuzeti i obvezu dostavljanja preslike računa za nabavu stočne hrane iz 2012. i/ili iz 2013. Godine. 
6. Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi prema kriterijima iz ovog Poziva neće se razmatrati.
7. Cjelokupnu dokumentaciju do isteka roka za dostavu dokumentacije sukladno objavljenom Pozivu potencijalni korisnici dostavljaju na adresu: Centar za brdsko-planinsku poljoprivredu Primorsko-goranske županije, Stara Sušica, Karolinska cesta 87, 51314 Ravna Gora, s naznakom Naknada štete zbog posljedica suše.
8. Za sve dodatne informacije vezane za objavljeni Poziv možete se obratiti na broj telefona 051 791 066 ili mobitel 098 17 21 256.