Potpore projektima otočnih udruga

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije raspisalo je natječaj kojim dodjeljuje godišnje potpore otočnim udrugama za projekte što donose nove ideje, modele razvoja i načine rješavanja postojećih problema vezanih uz održivi razvoj hrvatskih otoka.

Svaka udruga koja je registrirana na hrvatskim otocima, a čija je djelatnost od općeg dobra može prijaviti jedan projekt iz područja kulture i umjetnosti, znanosti, obrazovanja i sporta, odnosno ostalih područja vezanih uz podizanje kvalitete života u lokalnoj zajednici.
Za (su)financiranje potporama iz državnog proračuna u razmatranje će se uzimati prijedlozi onih udruga koje: su registrirane, odnosno imaju sjedište i djeluju na području hrvatskih otoka, djeluju u službi općeg dobra u skladu s općim vrijednostima utvrđenim Ustavom Republike Hrvatske, djeluju u jednom od prioritetnih područja aktivnosti raspisanih natječajem što je razvidno iz Statuta udruge, imaju ljudske i materijalne resurse za provedbu prijavljenog projekta, imaju aktivno tijelo upravljanja (skupštinu/sabor, upravni odbor) zaduženo za vođenje učinkovite razvojne politike i administrativne kontrole te prijave projekt osmišljen tako da zadovoljava opće potrebe i služi općem dobru, a ne isključivo strukovnim potrebama svojih članova.
Prednost u dobivanju financijske potpore imaju udruge koje: uključuju korisnike u razvoj i praćenje projekata, neposredno rade s korisnicima, razvijaju solidarnost i suradnju s drugim udrugama i ostalim partnerima, svojim projektom zadovoljavaju više potreba u zajednici, u svoj rad uključuju volontere, dokumentiraju sufinanciranje prijavljenog projekta od strane lokalne i/ili područne (regionalne) samouprave prilikom prijave projekta te prijave projekt usklađen s nacionalnom strategijom ili programom u području svog djelovanja.
Otočne udruge koje ostvare pravo na potporu sklapaju s Ministarstvom Ugovor o financijskoj potpori u okviru raspoloživih sredstva državnog proračuna. O izvršenju i realizaciji projekta udruge su dužne informirati Ministarstvo dostavom Izvješća o izvršenju projekta koje treba sadržavati: opis realiziranog projekta (narativno izvješće) te financijski pregled realizacije ukupnih sredstava uz detaljno dokumentiranje svih troškova (financijsko izvješće).
 
Cjeloviti tekst natječaja zajedno s potrebnim obrascima možete pronaći: ovdje.