Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima na području Grada Krka

Temeljem Statuta Grada Krka krčki gradonačelnik u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost raspisuje Javni natječaj za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za subvencioniranje projkta Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima na području Grada Krka.

Predmet ovog Natječaja je subvencioniranje provedbe mjera povećanja korištenja obnovljivih izvora energije (OIE) na području Grada Krka. Pravo na korištenje nepovratnih novčanih sredstava Fonda i Grada može ostvariti fizička osoba na postojećoj obiteljskoj kući u funkciji stanovanja, koja je u njezinom osobnom vlasništvu ili u vlasništvu članova njezine uže obitelji.
Predmet ovog Natječaja nisu obiteljske kuće čija je gradnja u tijeku i one za koje je pokrenut postupak legalizacije sukladno odredbama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama sve do okončanja postupka. Postojeća obiteljska kuća u smislu ovog Natječaja je građevina: (1) u kojoj je više od 50% bruto podne površine namijenjeno stanovanju; (2) s najviše dvije stambene jedinice; (3) izgrađena na zasebnoj građevnoj čestici; (4) s građevinske bruto površine do 400 m2.
Subvencionirati će se ugradnja sljedećih sustava OIE: (1) sunčanih toplinskih pretvarača (kolektora) za pripremu potrošne tople vode ili za pripremu potrošne tople vode i grijanja; (2) kotlovskih sustava na biomasu za centralno grijanje (kotlova na drvnu sječku, pelete i pirolitičkih kotlova); (3) dizalica topline (zemlja-voda, voda-voda i zrak-voda) za pripremu potrošne tople vode, grijanja i hlađenja; (4) fotonaponskih pretvarača (modula) za proizvodnju električne energije; (5) vjetrogeneratora za proizvodnju električne energije.
Podnositelj prijave može ostvariti pravo na korištenje subvencije Fonda i Grada do najviše dva sustava OIE po kućanstvu. Opravdani troškovi ugradnje sustava OIE kod fizičkih osoba subvencionirat će se nepovratnim novčanim sredstvima Fonda i Grada pomoću Vrijednosnog kupona ili direktno fizičkoj osobi po dostavljenom računu. 
Troškovi ugradnje sustava OIE kod fizičkih osoba subvencionirat će se u iznosu od 65% nepovratnih sredstava odnosno do maksimalnog iznosa od 19.500,00 kn po sustavu. Natječajem se planira dodijeliti 10 subvencija, a broj sufinanciranih kućanstava procjenjen je temeljem maksimalnog iznosa sufinanciranja i proračuna projekta. Ukupan broj sufinanciranih kućanstava može se promijeniti sukladno raspoloživim financijskim sredstvima. Ukupna raspoloživa sredstva za subvencioniranje projekata poticanja korištenja OIE u obiteljskim kućama u okviru ovog Natječaja iznose najviše 195.000,00 kn, pri čemu Fond sudjeluje s najviše 180.000,00 kuna (60%), a Grad s najviše 15.000,00 kuna (5%).
Prijave se zaprimaju 45 dana od dana objave Natječaja (17. lipnja 2014. godine) zaključno s 01. kolovozom 2014. godine, odnosno do isteka raspoloživih sredstava. Sve dodatne informacije mogu se zatražiti pozivom na 051 401 132.
 
Cjeloviti tekst natječaja preuzmi
Obrazac prijave preuzmi
Pravilnik za provedbu programa Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama preuzmi
Izjava o osiguranju sredstava i prihvaćanju općih uvjeta Javnog poziva preuzmi