Postanite sudac porotnik!

Ako ste voljni okušati se na dužnosti suca porotnika Županijskog suda u Rijeci, svoju prijavu, što je moguće prije, dostavite u Pisarnicu Grada Krka (Trg bana J. Jelačića 2, 51500 Krk) tijekom redovnog radnog vremena. Sve ostale informacije možete dobiti telefonom na 051 401 111, odnosno mailom na grad-krk@ri.t-com.hr.

Obzirom da sucima porotnicima imenovanim u listopadu 2015. godine uskoro ističe četverogodišnji mandat, od Odbora za izbor, imenovanja i dodjelu povelja i priznanja Županijeske skupštine Primorsko-goranske županije, zatraženo je da se pokrene postupak imenovanja novih sudaca porotnika. Kako suce porotnike općinskih i županijskih sudova imenuje županijska skupština temeljem prijedloga općinskih, odnosno gradskih vijeća, sindikata, udruga poslodavaca i gospodarske komore, Grad je osobe što ih namjerava imenovati sucima porotnicima sa svog područja u obvezi dostaviti najkasnije do 30. listopada ove godine.

Ovom prigodom važno je istaknuti kako se odredbe Zakona o sudovima koje se odnose na suce primijenjuju i na suce porotnike te kako sudac porotnik ne smije biti član političke stranke niti se baviti političkom djelatnošću (npr. članovi predstavničkih tijela izabrani s liste grupe birača). Budući da je riječ o sucima porotnicima koji kao članovi vijeća sudjeluju u kaznenim predmetima pa je njihova prisutnost ponekad potrebna i čitav (radni) dan, a često i u nastavcima, te je obveze potrebno imati u vidu, i to s ciljem što učinkovitijeg obavljanja porotničke dužnosti.

Osobe koje Grad/Gradsko vijeće predloži imenovati sucima porotnicima obvezne su potpisati Izjavu, dostupnu u prilogu ove obavijesti, a kojom potvrđuju da se protiv njih ne vodi kazneni postupak, da nisu članovi političke stranke niti se bave političkom djelatnošću, odnosno da ispunjavaju sve ostale zakonske uvijete za imenovanje na dužnost suca porotnika.