Post festum: Radovi nagrađeni na 3. međunarodnom fotografskom salonu

Još 20. rujna ove godine zaključen je natječaj za sudjelovanje na 3. međunarodnom fotografskom salonu koji je proveden sukladno pravilima FIAP-a (Fédération Internationale de l'Art Photographique ili Međunarodnog saveza fotografske umjetnosti), PSA-a (Photographic Society of America ili Američkog fotografskog društva), MoL-a (Photo Association Master of Light ili Fotografskog udruženja Master of Light) i IAAP-a (International Association of Art Photographers ili Međunarodnog udruženja umjetničkih fotografa).

Na inicijativu Foto kluba Krk, teme koje su fotografe diljem svijeta potaknule na angažman, pored one slobodne koja je omogućavala izražavanje kako monokromnom (Open monochrome) tako i fotografijom u boji (Open colour), bile su dijete (Child), foto-putopis (Photo travel), portret (Portrait) i priroda (Nature), a sve pod geslom Ljeto, more, sunce (Summer, sea, sun) ujedno prihvaćenog kao svojevrsni light-motiv čitavog salona.

Da je natječaj i više nego uspješno realiziran svjedoči više od 7.100 prijavljenih fotografija što ih potpisuju 342 autora iz čak 53 zemlje svijeta, a čast da izvrši selekciju pristiglih radova i podijeli 107 različitih odličja (zlatnih, srebrnih i brončanih medalja te priznanja, diploma i ostalih nagrada) pripala je stručnom povjerenstvu u čijem su sastavu djelovali Normante Ribokaite, Litva (MoL) u svojstvu predsjednika te članovi Digwas Bellemane, Indija (PPSA, AFIAP, EIUP, MoL) i Yi Huang, Kina (FPVS, FAPAS, PPSA), s time da je predsjedavanje salonom povjereno je krčkoj fotografkinji, ujedno i predsjednici Foto kluba Krk Marijani Kirasić-Nekić.

U kategoriji dijete (Child) zaprimljeno je 1.095 fotografija 284 autora, no, za potrebe salona, prihvaćena je 271, 144 autora. S obzirom na standarde prethodno spomenutih asocijacija i mišljenje stručnog povjerenstva, zlatne medalje u ovoj su kategoriji zaslužili: Neda Rački (Hrvatska) za rad Dancing on the Stairs (FIAP Gold Medal), Deying Huang (Kina) za rad Liangshan Kid (PSA Gold Medal), Istvan Kerekes (Mađarska) za rad Fate (Master of Light Gold Medal), Liviu Pascalau (Rumunjska) za rad Glimpse into the Future (CLUB Gold Medal), Mustafa Evirgen (Cipar) za rad Bodyguard (Master of Light Gold Ribbon) i Xilian Li za rad Smiling Face (AAP Gold Medal).

U kategoriji foto-putopis (Photo travel) zaprimljene su 1.234 fotografije 312 autora, no prihvaćeno ih je 298, 164 autora. Zlatne medalje pritom su zaslužili: Fei Xie (Kina) za rad My Heart is Flying (FIAP Gold Medal), Yong Lin (Kina) za rad Pink Coastline 1 (PSA Gold Medal), Jiangchuan Tong (Kina) za rad Lasso a Horse 4 (Master of Light Gold Medal), Jinyi Zhang (Kina) za rad Dharma Assembly (CLUB Gold Medal), Lorenzo Di Candia (Italija) za rad Flagellanti 1 (Master of Light Gold Ribbon) i Jun Ye (Kina) za rad Sheep (IAAP Gold Medal).

U kategoriji portret (Portrait) zaprimljeno je 1.118 fotografija 283 autora, no prihvaćeno ih je 260, 143 autora. Zlatne medalje zaslužili su: Guixiang Huang (Kina) za rad Vicissitudes of Life 3 (FIAP Gold Medal), Vladimir Mijailović (Srbija) za rad In the Mirror (PSA Gold Medal), Shengwei Dai (Kina) za rad On the Train 15 (Master of Light Gold Medal), Roland Jensen (Danska) za rad Frida 862 (CLUB Gold Medal), Yan Zhang (Kina) za rad The Magic Africa 36 (Master of Light Gold Ribbon) i Borislav Milovanović (Srbija) za rad Sirotanovići 09 (IAAP Gold Medal).

U kategoriji priroda (Nature) zaprimljene su 1.083 fotografije 274 autora, no prihvaćena je 231, 131 autora. Zlatne medalje zaslužili su: Jiangchuan Tong (Kina) za rad Kookaburra (FIAP Gold Medal), Ivan Kosić (Hrvatska) za rad Reflecting (PSA Gold Medal), Yiliang Yang (Kina) za rad Polar Region (Master of Light Gold Medal), Yong Lin (Kina) za rad The Spirit of the Sky 6 (CLUB Gold Medal), Andrius Lamauskas (Litva) za rad It’s Quiet Today (Master of Light Gold Ribbon) i Petar Sabol (Hrvatska) za rad Butterfly Imagination (IAAP Gold Medal).

U kategoriji unutar koje su slobodne teme interpretirane fotografijama u boji (Open colour) zaprimljeno je 1.320 fotografija 331 autora, no prihvaćeno ih je 288, 167 autora. Zlatne medalje zaslužili su: Ovi D Pop (Rumunjska) za rad Dead or Alive (FIAP Gold Medal), Yonghong Jin (Kina) za rad Body Art 11 (PSA Gold Medal), Kaiwen Yang (Kina) za rad Explore (Master of Light Gold Medal), Jun Ye (Kina) za rad Herd Back (CLUB Gold Medal), Csilla Bolvari (Mađarska) za rad Forms (Master of Light Gold Ribbon) i Andrius Lamauskas (Litva) za rad Flight 1 (IAAP Gold Medal).

U posljednjoj kategoriji unutar koje su slobodne teme interpretirane crno-bijelim fotografijama (Open monochrome) zaprimljeno je 1.256 fotografija 315 autora, no prihvaćene su 282, 168 autora. Zlatne medalje zaslužili su: Mingwei Chen (Kina) za rad Woman in Black 1 (FIAP Gold Medal), Ovi D Pop (Rumunjska) za rad Target (PSA Gold Medal), Yi Wan (Kina) za rad Curtain (Master of Light Gold Medal), H. W. Chan (Hong Kong) za rad Stair Step M5 (CLUB Gold Medal), Neda Rački (Hrvatska) za rad A Beggar (Master of Light Gold Ribbon) i Julia Home (Novi Zeland) za rad Rain Cloud (IAAP Gold Medal).

Pored toga, FIAP-ovo priznanje (Fiap Blue Badge) za najboljeg autora ovogodišnjeg salona zaslužio je Guoxiang Sun (Kina), dok je specjalno priznanje - zlatni bedž majstora svjetla (Master of Light Gold Badge) - za najbolju fotografiju snimljenu prema posebnim standardima dobio Zdenko Vukelić (Hrvatska), i to za rad Tower.

Sve nagrađene fotografije publicirane su u katalogu kojeg možete preuzeti u nastavku, dok ostale informacije potražite na službenoj internetskoj stranici salona summerseasun.fotoklubkrk.hr ili na Facebook profilu Foto kluba Krk.

  • 1
  • -
  • 2