Ponikve eko otok Krk: Kalendar odvoza otpada za 2023. godinu

Kalendar odvoza otpada komunalnog društva Ponikve eko otok Krk za 2023. godinu možete preuzeti: OVDJE. Na dan pražnjenja kanta se postavlja uz rub javne površine tako da ne ometa promet. Ako niste u mogućnosti ostaviti kantu prema rasporedu, svoj otpad jednostavno dovezite na najbliže reciklažno dvorište - POSAM.

Raspored odvoza otpada odnosi se samo na one kante preuzete od Ponikava. Sve ostale informacije možete dobiti telefonom na: 051/654-666.